Programma Lichtenvoorde vastgesteld door college

Het college van B&W heeft Programma Lichtenvoorde vastgesteld. Het college biedt het programma nu aan bij de gemeenteraad. Zodra de raad een positief besluit heeft genomen over het programma gaan we aan de slag met de projecten.

Wethouder Vincent van Uem: “Met het programma ligt er een prachtige toekomstvisie voor Lichtenvoorde, een kleurrijke hotspot in de Achterhoek. Het is een kapstok waarmee we de samenhang tussen de diverse plekken en activiteiten in het dorp vorm gaan geven. Een visie mét een uitvoeringsagenda en concrete projecten voor de korte en de lange termijn. Wat ik niet onvermeld wil laten is dat het programma tot stand is gekomen met een zeer grote inbreng vanuit de samenleving. Inwoners, organisaties en ondernemers hebben al in vroeg stadium hieraan meegewerkt. Dat zie je nu al terug: het programma wordt door veel mensen positief ontvangen.”

Voorbeelden van projecten

In de uitvoeringsagenda bij het programma nemen we verschillende projecten op die Lichtenvoorde een nóg leuker, mooier en aantrekkelijker dorp moeten maken. We geven een aantal voorbeelden:

  • Aanleggen en inrichten van een activiteitenplein op de plek van de huidige bibliotheek
  • Opknappen van de Dijkstraat – Bonifatiushof – Nieuwmarkt
  • Elk plein in het centrum krijgt een eigen thema met een eigen sfeer en beleving
  • Verbeteren van de entrees van het dorp en het vergroenen van het centrum
  • Verplaatsen van de weekmarkt
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor een verzamelmuseum
  • Ondersteunen van initiatieven van inwoners en ondernemers voor het centrum

Plattegrond/tekening Lichtenvoorde

Behandeling in raadsvergadering 7 maart: inspreken is mogelijk!

Het college biedt Programma Lichtenvoorde aan bij de gemeenteraad. De raadscommissie behandelt het programma op 21 februari. Daarna komt het programma in de raadsvergadering van 7 maart 2017. Deze vergaderingen kan iedereen bijwonen. Ook inspreken is mogelijk. Aanmelden hiervoor kan bij de griffie, telefonisch via (0544) 39 36 36 of per e-mail: griffie@oostgelre.nl. Meer informatie hierover staat op de pagina ‘Inspreken in raads- en commissievergadering’.

Programma Lichtenvoorde online bekijken

Het programma en het bijlagendocument staan binnenkort in het online raadsinformatiesysteem. Vanaf eind deze week is het hele programma ook te downloaden via de website www.geeflichtenvoordekleur.nl.