Presentatie schetsontwerp Wilgenpark Groenlo

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan planvorming voor het gebied Wilgenpark. Dat hebben we gedaan samen met het Waterschap Rijn en IJssel, betrokken buurtbewoners aan de Beltrumseweg, Hartebroekseweg, de Groenlose Hengelvereniging en Landschapsbureau Strootman. In verschillende sessies hebben we de ideeën voor het gebied uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in een schetsontwerp.

Graag willen wij dit schetsontwerp digitaal met u delen.

Wanneer?       : Donderdag 1 april 2021
Hoe laat?       : 19:30 – 20:15 uur
                         (en bij veel belangstelling ook van 20:15 – 21:00 uur).

Opgeven via e-mail

Wilt u bij digitale presentatie aanwezig zijn? Geef u dan vóór 31 maart 2021 op door een e-mail  te sturen naar Peter Ballast. U ontvangt op 31 maart een mail met daarin de link voor de bijeenkomst. Op 1 april kunt u daarmee inloggen.

wilgenpark