Pleegouders: van onschatbare waarde en heel hard nodig

Kinderen horen thuis, en als dat niet kan, dan zo thuis mogelijk. Soms zitten kinderen thuis zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich ‘thuis’ mag voelen. Een tijdje… of een tijdje langer. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving, met school en vriendjes in de buurt.

In Nederland wachten ruim 800 kinderen op een plek in een pleeggezin. Ze kunnen om allerlei redenen niet of niet helemaal thuis wonen. Ook in onze gemeente bieden pleeggezinnen een thuis aan een kind – of zelfs meerdere kinderen.

Voor korte of langere tijd

Pleegzorg is er in verschillende vormen. Er is pleegzorg voor zolang als nodig – soms is dat maanden, soms jaren.  Maar er is ook weekend- en vakantiepleegzorg, voor kinderen die maar een deel van de tijd ergens anders een tweede thuis nodig hebben. En crisispleegzorg, voor kinderen die acuut uit een onveilige situatie moeten om van daaruit verder te gaan.

Ook als de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) wordt overgenomen in de eigen familie- of sociale kring, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club, kan dat pleegzorg worden. Dan kun je hulp, begeleiding en extra (financiële) ondersteuning krijgen.

Week van de Pleegzorg

In de Week van de Pleegzorg (van 3 t/m 10 november) is er extra aandacht voor pleegzorg. Wil je pleegouder worden of meer weten over pleegzorg? Kijk dan op www.openjewereld.nu.
 

Omdat jouw huis als thuis voelt