Plan “Lindebrook” Lichtenvoorde

Op 10 februari start de inschrijving voor een bouwkavel in het plan “Lindebrook” in Lichtenvoorde.

Verkaveling

Wilt u een woning bouwen aan de Lievelderweg in het plan “Lindebrook” in Lichtenvoorde? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel uw voorkeur uitgaat.

Inschrijving/loting

De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 10 februari 2021 en duurt tot en met donderdag 4 maart 2021. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 314,60 per m2 inclusief BTW.

Bouwplannen

Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 15 december 2020 vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerrein, reparatie en herziening Lindebrook”, en beeldkwaliteitsplan “Bedrijventerrein Lindebrook (aanpassingen 2019)”.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar vanaf 10 februari

Vanaf 10 februari kunt het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden afhalen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Vanaf die datum vindt u ook alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Ook kunt u dan daar het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden.

Vragen?

  • Heeft u nog vragen over de inschrijving of de uitgifte van de bouwkavels? Neemt u dan contact op met Irma Papen van de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 34 95.
  • Heeft u vragen over het bouwplan? Neemt u dan contact op met de afdeling Bouwen, telefoon (0544) 39 36 00.

Kaartje Matenplan Lindebrook Lievelderweg