Persverklaring over het open gaan van winkels

Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media op 12 en 13 januari 2022 over het open gaan van winkels en in aanvulling op de brief zoals gisteren door de 22 burgemeesters naar de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de VNG is gestuurd, onderstreept Ton Heerts -voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland- namens de 22 VNOG burgemeesters deze persverklaring.

Het college van B&W van Oost Gelre staat achter deze verklaring.