Peilbuizen voor grondwateronderzoek in gracht Groenlo

Elk jaar heeft de gracht in Groenlo te maken met blauwalg. In 2017 heeft adviesbureau Arcadis een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het grondwater dat naar de gracht toestroomt te veel fosfaat heeft. Fosfaat stimuleert de groei van algen.

Dit is een interessant gegeven dat we verder gaan onderzoeken. Grondwater heeft normaal namelijk geen/weinig fosfaat. Daarom worden er in maart op verschillende plekken in Groenlo peilbuizen geplaatst. Dit gebeurt in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel. Via deze buizen kunnen we grondwatermonsters nemen. Deze monsters kunnen we dan onderzoeken om zo de herkomst van het  fosfaat te ontdekken. Wanneer we hierachter zijn kunnen we beoordelen of maatregelen zinvol zijn om deze fosfaatconcentratie in het grondwater te verlagen.

Een grondwater peilbuis

Wat is blauwalg?

Blauwalg zijn bacteriën die in elk water zitten, maar zich bij gunstige omstandigheden vermeerderen en een drijflaag vormen. Deze drijflaag bevat stoffen waardoor huid en ogen kunnen gaan irriteren.