Openbare putten buitengebied alléén bestemd voor bluswater

De gemeente Oost Gelre heeft in het buitengebied circa 30 geboorde putten in eigendom en beheer. Deze geboorde putten zijn aangebracht voor het onttrekken van grondwater voor noodgevallen, zoals brand. De geboorde putten mogen dan ook alleen als bluswatervoorziening door de brandweer gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld besproeiing.

Door de aanhoudende droogte constateren wij de laatste tijd dat de geboorde putten ook regelmatig voor andere doeleinden worden gebruikt. In de meeste gevallen is dit voor het besproeien van land. Dit is illegaal en strafbaar (volgens artikel 2:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Illegaal en onkundig gebruik kan een defect aan de geboorde put veroorzaken wat grote gevolgen heeft bij het bestrijden van een brand.

Oproep

We doen daarom een oproep aan iedereen om géén gebruik te maken van de geboorde putten die in eigendom en beheer van de gemeente zijn. Dit zijn alle putten die in de openbare ruimte staan (dus niet op particulier gebied). Bij herhaaldelijk illegaal gebruik van een geboorde put treden we handhavend op.

Een openbare put