Oost Gelre neemt voorlopig geen windmoleninitiatieven in behandeling

30 maart bespreking ‘memo windmoleninitiatieven’ in de raadscommissie

Wethouder Bart Porskamp heeft in de vergadering van 9 maart de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de komende periode geen initiatieven voor de realisering van windmolens in behandeling te nemen. Afgelopen vrijdag heeft hij de raad namens het college een toelichting op deze mededeling gestuurd. “Ik waardeer dat de raad ingaat op ons verzoek deze toelichting te agenderen voor de vergadering van dinsdag 30 maart.”

Wethouder Porskamp ziet dat er veel gebeurd is sinds de vaststelling van het beleid voor grootschalige energieopwekking. “Dat is nog geen 2,5  jaar geleden. Maar de ontwikkelingen gaan hard. Kijk alleen maar naar de toenemende belangstelling bij initiatiefnemers om windmolens te realiseren. Dat heeft een grote impact. In combinatie met andere ontwikkelingen vind ik dit een goed moment om ook het advies van de raad in te winnen. Ik vind het belangrijk dat we een gezamenlijke opvatting hebben over het proces rond windmoleninitiatieven. En tot de raad zich daar over uitgesproken heeft is het ook logisch dat we nu even geen acties meer ondernemen met betrekking tot windmoleninitiatieven.”

Windmoleninitiatieven

Wethouder Porskamp weet dat er meerdere initiatiefnemers zijn voor het realiseren van windmolens. “Dat zijn bijvoorbeeld ontwikkelaars en grondeigenaren. Een aantal initiatieven bevindt zich in het gebied onder de laagvliegroute, op het grensgebied met Berkelland. Het initiatief Hagenwind op de grens met Aalten is bekend, evenals een initiatief bij Vragender. Het ene initiatief is al verder dan het andere. Maar laat ik ook duidelijk zijn dat bij nog geen enkel initiatief een ambtelijke toets is uitgevoerd. Er ligt dus nog geen concreet initiatief op de tafel van het college. En in afwachting van het gesprek met de raad zal dat ook niet gebeuren. Plat gezegd laten we nu alles even uit onze handen vallen.”

Ontwikkelingen ten aanzien van windmolens

Een aantal ontwikkelingen geeft het college aanleiding hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad:

  • de toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens;
  • het opheffen van de laagvliegroute en het te verwachten aantal windmoleninitiatieven in dat gebied;
  • de impact van het aantal initiatieven op onze energieopwekking;
  • het opstellen van de Regionale Energie Strategie 1.0;
  • de maatschappelijke discussie over de realisering van windmolens.

Informatie

De toelichting op de raadsmededeling vindt u hier. Meer informatie over de energietransitie van Oost Gelre is te vinden op www.energieneutraaloostgelre.nl.

 

windmolens