Oost Gelre energieneutraal in 2030

Wethouder Porskamp: “Er ligt een voorstel voor een eerste grote stap op weg naar een energieneutraal Oost Gelre”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Een flinke uitdaging, aldus wethouder Bart Porskamp, maar niet onmogelijk is zijn stellige overtuiging. “In de afgelopen bijeenkomsten heb ik gemerkt dat de bewustwording enorm is toegenomen. Het is niet meer zozeer de vraag dát we iets moeten doen, maar meer hóe we dat gaan doen.” 

En juist over dat ‘hoe’ is in drie openbare bijeenkomsten over grootschalige energieopwekking gesproken. Oost Gelre energieneutraal komt neer op 16 windmolens, 50 ha zonnepanelen op gronden, 18 ha zonnepanelen op bedrijfsdaken en de inzet van biomassa. Maar dat zijn wel maatregelen bovenop wat we al doen, stelt wethouder Porskamp. “Dus bovenop het verduurzamen van woningen, het besparen van energie door het bedrijfsleven en bijvoorbeeld het vervangen van straatverlichting door LED. We hebben dus met elkaar een forse uitdaging. Maar we hebben in dit proces wel iets te kiezen, we kunnen onze eigen energiemix samenstellen. Zolang het er maar toe leidt dat we in 2030 energieneutraal zijn.”

Eerste grote stap

Op basis van de informatie uit de drie bijeenkomsten wordt nu beleid en een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin staat ook de eerste grote stap die Oost Gelre kan zetten. Die eerste grote stap kan bestaan uit 14 ha zonnepanelen, 1 of 2 windmolens en 1000 woningen naar label A verduurzamen. Nog steeds een stevige ambitie, erkent wethouder Porskamp. “Maar ik zie vooral de kansen die het biedt. Misschien wil een energiecorporatie of een dorpsbelangenorganisatie het initiatief voor een windmolen nemen. Een deel van de opbrengsten kan terugvloeien naar het dorp. En bij het plaatsen van zonnepanelen zou je kunnen denken aan het benutten van boerenerven. Het kan een goed alternatief zijn voor stoppende agrariërs.”

De juiste energiemix

De komende weken worden het beleid en uitvoeringsplan geschreven. Na de zomervakantie neemt de raad een besluit. Daarna hoopt wethouder Porskamp dat we samen optrekken in de route naar een energieneutraal Oost Gelre. “Ik wil iedereen bedanken die in de afgelopen bijeenkomsten een inbreng heeft geleverd. Ik heb daar ervaren dat we een gezamenlijke betrokkenheid hebben en de bereidheid om daarover in gesprek te gaan en samen tot een goede energiemix te komen. Daaraan ontleen ik het vertrouwen dat we stappen gaan zetten in de energietransitie, wat mij betreft te beginnen met de eerste grote stap.”

Informatie

De presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn gehouden staan op de pagina Oost Gelre energieneutraal in 2030. Daar vindt u ook andere documenten en meer uitleg over de energietransitie. Hebt u vragen dan kunt u die stellen via een mail naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met de projectleider Marleen Brus, tel. (0544) 39 34 49.

Logo Oost Gelre 2030 Energieneutraal