Oost Gelre energieneutraal in 2030

Concrete plannen voor besparing en duurzame energieopwekking

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we over 12 jaar net zoveel energie opwekken als dat we verbruiken. “Dat lukt als we allemaal ons steentje bijdragen”, aldus wethouder René Hoijtink. “Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven opwekken.” Wethouder Hoijtink is blij dat er nu een goed plan ligt om die doelstelling te halen: “2030 lijkt ver weg. Maar we zijn er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig.”

“Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg naar 2030”, aldus wethouder Hoijtink. Maar vooral in de opwekking van energie moet er nog een fors tandje bij. Volgens hem hoeft hij niemand meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame energie: “Van olie en kolen naar zon en wind. Het is de enige manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, stelt Hoijtink.

Het begint thuis en op het bedrijf

De gemeenteraad heeft de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen: Oost Gelre energieneutraal. Volgens wethouder Hoijtink is het een optelsom van verschillende acties. “Het begint thuis: je woning isoleren, energiezuinige apparaten gebruiken, led-verlichting, minder gas verbruiken, zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp. Als wethouder maar ook als inwoner van Oost Gelre wil ik graag een betere, schonere wereld doorgeven. Dat betekent dat ik in actie moet komen. Dat de overheid veel van die acties ondersteunt met subsidies is mooi meegenomen. Maar het begint bij mijzelf en ik hoop dat elke inwoner en elke ondernemer die verantwoordelijkheid ook zo voelt.”

Grootschalige projecten nodig

De Achterhoek energieneutraal. Daar is veel voor nodig. Bijna 1400 Gigawattuur stroom en 125 miljoen m3 gas, die we in 2030 duurzaam willen opwekken. Verdeeld over de Achterhoek gaat het dan over 138 windmolens, 958 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken, 355 zonneparken en ruim 100 biomassa- en biovergistingsinstallaties. Wethouder Hoijtink hierover: “De techniek staat niet stil en we verzinnen steeds nieuwe en slimme manieren voor energieopwekking. Maar daar kunnen we niet op wachten. We moeten nú aan de slag met die grootschalige projecten. We moeten met elkaar de discussie voeren over waar we windmolens willen hebben. Waar en hoe we in ons landschap de zonneparken realiseren. Dat gesprek gaan we het komende jaar voeren met inwoners, organisaties en bedrijven.”

Zonnepanelen op het dak van de Hamalandhal Lichtenvoorde
Zonnepanelen op het dak van de Hamalandhal Lichtenvoorde

Samen verantwoordelijkheid nemen

Waar wethouder Hoijtink een oproep doet aan inwoners en bedrijven kijkt hij ook nadrukkelijk naar de gemeente. “Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie; wat je van anderen vraagt moet je zelf ook laten zien. We verduurzamen onze gebouwen. Onlangs zijn de zonnepanelen op de Hamalandhal opgeleverd. We vervangen de straatverlichting door led en kijken of we dat versneld kunnen doorvoeren.” Wethouder Hoijtink is overtuigd dat de ambitie van een energieneutraal Oost Gelre haalbaar is. “Volgens mij is iedereen wel doordrongen van het feit dat we op een meer duurzame manier met energie moeten omgaan. Door subsidies, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven proberen wij dat extra duwtje te geven op weg naar een energieneutraal Oost Gelre.”

Informatie

Op de pagina Energieneutraal Oost Gelre vindt u meer informatie over de energietransitie. Heeft u vragen dan kunt u een mail sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl. U kunt ook bellen met Marcel Reintjes (verduurzamen woningen/Doescan bedrijven) of Marleen Brus (grootschalige energieopwekking). Beiden zijn te bereiken via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

__________________________________________________

Subsidie verduurzamen woningen

Logo energieloket agemInwoners die hun woning willen verduurzamen komen in aanmerking voor subsidie. De gemeenteraad heeft hiervoor, aanvullend op de bestaande regeling, € 75.000,- gereserveerd. Verduurzamen van woningen kan bijvoorbeeld door ze te isoleren of door het leggen van zonnepanelen. Dat inwoners daartoe bereid zijn blijkt wel uit het grote aantal aanvragen in 2016 en 2017. Toen is in minder dan anderhalf jaar tijd € 300.000,- uitgekeerd aan subsidie.

Op de pagina Subsidie verduurzamen woningen hoe u in aanmerking kunt komen voor subsidie. Informatie en advies over verduurzaming van woningen is te krijgen bij het Agem Energieloket (https://www.agem.nl/energie-besparen).

DOEscan bedrijven

Logo Achterhoek onderneemt duurzaamTien bedrijven in Oost Gelre gaan voorop in het uit laten voeren van een DOEscan. DOE staat voor Duurzaam Ondernemen en Energiescan. Deze bedrijven zijn de voorlopers, de ambassadeurs die als voorbeeld dienen voor andere bedrijven. Het is een brede scan op duurzaam ondernemen én op energiebesparing. De scan dient dus meerdere doelen. De gemeente ondersteunt deze scan met een subsidie, waar na de eerste 10 voorlopers ook meer bedrijven van kunnen profiteren. De scan draagt bij aan duurzaam ondernemen door bedrijven, maar ook aan het halen van de ambitie van Oost Gelre energieneutraal in 2030. Meer informatie is te vinden op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Grootschalige energieopwekking

Om in 2030 energie neutraal te zijn is meer nodig dan alleen energie besparen of zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijf. We kunnen niet zonder grootschalige energieopwekking. Voorbeelden daarvan zijn zonneparken in het buitengebied, windmolens of installaties voor biomassa. De energieopwekking komt als het ware boven de grond en daarmee verandert het landschap. In 2018 willen we duidelijk krijgen op welke manier we deze grootschalige energieopwekking willen toepassen in Oost Gelre. Daarvoor gaan we in gesprek met inwoners en met belangenorganisaties als LTO en de Dorpsbelangenorganisaties. Waar en onder welke voorwaarden willen we grootschalige energieopwekking in Oost Gelre? De komende maanden zult u hier meer over horen en lezen.