Nomineer nu voor de Sportverkiezing Oost Gelre 2018!

Tijdens Koningsdag op zaterdag 27 april vindt de prijsuitreiking van de Sportverkiezing Oost Gelre plaats. Dit gebeurt op de Markt in Lichtenvoorde. Alle inwoners kunnen tot 10 februari een sporter, sportploeg of vrijwilliger nomineren.

De Sportverkiezingsraad wil alle sportprestaties zo goed mogelijk in beeld krijgen. Alle sportverenigingen zijn gevraagd nominaties aan te dragen. Ook als inwoner kunt u nomineren. Het gaat om sporters of sportteams die volgens u in het jaar 2018 een bovengemiddelde prestatie hebben geleverd. En om vrijwilligers die een bijzondere bijdrage leveren aan de sport in Oost Gelre. Een voorwaarde is dat de genomineerden in de gemeente Oost Gelre wonen.

Nominatie insturen vóór 10 februari

Iemand nomineren kan door een mail te sturen naar info@sportverkiezingoostgelre.nl. Geef in de mail in ieder geval door: de naam van de persoon, de sport waarin de prestatie is geleverd en wat er is gepresteerd. Nomineren kan tot en met 10 februari. Na de selectie stelt de sportverkiezingsraad de genomineerden voor in de Elna en Groenlose Gids. Uit de verschillende nominaties kiest de raad in iedere categorie een winnaar. Inwoners kunnen zelf stemmen voor de Publieksprijs. Op Koningsdag wordt ook de prijs voor Vrijwilliger van het jaar uitgereikt.

Sportverkiezing Oost Gelre

De Sportverkiezing Oost Gelre wordt jaarlijks georganiseerd. Dit gebeurt op initiatief van de Sportverkiezingsraad. De raad bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van sportverenigingen uit de gemeente. De raad werkt nauw samen met het Comité Orange Lichtenvoorde en de gemeente Oost Gelre. Meer informatie over de verkiezing staat op www.sportverkiezingoostgelre.nl.

Logo Sportverkiezing Oost Gelre