Nieuwsbrief Meerveilig3 N18 op website

Actuele ontwikkelingen op traject Lievelde-Groenlo

Rijkswaterstaat, provincie en gemeente zijn bezig met het project Meerveilig3 N18. Dit houdt in dat op de N18 tussen Lichtenvoorde-Zuid en Groenlo maatregelen worden genomen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Op de website van de gemeente is een nieuwsbrief geplaatst met de laatste ontwikkelingen hierin.

Traject Lievelde

Op het traject Lievelde is het doel om alle oversteken af te sluiten, waaronder de kruising N18-Grolsedijk. Een belangrijk aandachtspunt daarin is de bereikbaarheid van de gebieden aan weerszijden van de N18, vooral voor agrariërs met landbouwpercelen of voor toeristische fiets- en wandelroutes. Maar uiteraard ook voor omwonenden. Het aanvankelijke idee van een viaduct bij de oversteek Zwolseweg stuit op bezwaren. In de nieuwsbrief op www.oostgelre.nl staat een uitgebreide toelichting hierop.

Luchtfoto van de kruising Grolse Dijk - N18

De afsluiting van de kruising N18-Grolsedijk-Parallelweg is onderdeel van de maatregelen op het traject Lievelde-Groenlo.

Zieuwentse kruising

Een van die maatregelen is de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18. Er komt op die plek een tunnel voor fietsers en voetgangers. De Zieuwentseweg vanaf Zieuwent wordt nu via de parallelweg aangesloten op de kruising Richterslaan-N18. Het autoverkeer van en naar Zieuwent moet nu dus via die route de N18 over. De uitvoering van deze werkzaamheden is voorzien in 2022. Op dit moment is het bestemmingsplan in voorbereiding en worden veel gesprekken gevoerd met direct-belanghebbenden langs de N18. Bijvoorbeeld over grondverwerving of maatregelen tegen geluids- en lichtoverlast.

Nieuwsbrief – is uw goede mailadres bij ons bekend?

Veel inwoners en belanghebbenden hebben zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief over dit project. Maar door de aanleg van de glasvezel in het buitengebied en in de kleine kernen krijgen we ook steeds meer foutmeldingen terug bij de verzending van de nieuwsbrief. Dat kan komen omdat mensen door de glasvezel ook een nieuw mailadres hebben. Wie zich (opnieuw) wil aanmelden kan dat doen door een mail te sturen naar communicatie@oostgelre.nl.

Informatiepagina op www.oostgelre.nl

Op deze website is een pagina ingericht over het project Meerveilig3 N18. Daar staan naast de nieuwsbrieven ook de documenten die betrekking hebben op dit project: https://www.oostgelre.nl/werkzaamheden-n18-in-oost-gelre.