Nieuwe reparatie bestemmingsplan voor buitengebied van Oost Gelre gewijzigd vastgesteld

Op 4 april heeft de gemeenteraad het reparatieplan voor het buitengebied van Oost Gelre gewijzigd vastgesteld. In dit reparatieplan hebben we op perceelsniveau wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn vooral van belang voor de eigenaren en gebruikers van die percelen. Daarnaast hebben we ook in de regels wijzigingen doorgevoerd. Die kunnen voor een ieder van belang zijn. Het ontwerp reparatieplan heeft al eerder ter inzage gelegen. Toen heeft iedereen zienswijzen kunnen indienen.

Voor onze inwoners is het de eigen verantwoordelijkheid om het bestemmingsplan in te zien en eventueel te reageren. Er zijn nog beperkte mogelijkheden om in beroep te gaan. Voor informatie over inzage en beroep verwijzen we naar de Bekendmakingen week 16.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Reparatieplan 2016’? Neem dan contact op met Esther Hoopman van de afdeling Omgeving bij de gemeente Oost Gelre. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0544) 39 35 29.