Nieuwe ontwikkelingen Meerveilig N18

Zieuwentse kruising ter inzage – onderzoek nieuwe variant viaduct Lievelde

Deze week gaat het Ontwerpbestemmingsplan voor de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18 ter inzage. De afsluiting van deze kruising is onderdeel van het project Meerveilig N18 Oost Gelre. Daarnaast is op het traject Lievelde N18 een mogelijk viaduct over de N18 bij de Zwolseweg onderwerp van gesprek met buurtbewoners. In een nieuwsbrief op onze website staat hierover meer informatie.

Er wordt al geruime tijd overleg gevoerd over de plannen voor afsluiting van de Zieuwentse kruising in combinatie met de herinrichting van de kruising Richterslaan-N18. In februari 2020 is het Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inmiddels zijn we zover dat met ingang van vrijdag 19 februari a.s. het Ontwerpbestemmingsplan en een aantal andere ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Alle stukken zijn in te zien op de pagina: Meer Veilig N18 Oost Gelre.

Traject Lievelde-Groenlo

Op het traject Lievelde-Groenlo zijn we minder ver dan bij de Zieuwentse kruising. Een belangrijk onderwerp op dat traject is een mogelijk viaduct over de N18 ter hoogte van de Zwolseweg. In de huidige plannen stuit een viaduct op weerstand van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit vanwege de aanwezigheid van de Grolse Linie 1627, een Rijksmonument. Ook de ambities van de regio Achterhoek voor de opwaardering van de N18 spelen daarin een rol.

Gasteveldsdijk
Een alternatief voor het viaduct zou een route via de verlengde Kloosterstraat-Gasteveldsdijk kunnen zijn. Daarover lopen nu de gesprekken met deze omgeving. Vanuit die omgeving is door buurtbewoners een eigen plan ingediend om toch een viaduct bij de Zwolseweg te realiseren. De buurt heeft haar plan gepresenteerd aan de projectgroep, die het nu in onderzoek heeft. Het plan van de omgeving Gasteveldsdijk-Zwolseweg is te vinden op: Meer Veilig N18 Oost Gelre. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief die ook op deze website staat.

Van voorontwerp naar ontwerp

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Die zijn het gevolg van onderzoeken en maatregelen als gevolg van milieuaspecten, zoals geluid. Ook is het plangebied iets gewijzigd. Zo is de Richterslaan in het plangebied opgenomen omdat er 2 stroken voor linksafslaand verkeer richting Doetinchem komen. Een ander voorbeeld is dat het geluidsscherm tussen de N18 en de woningen aan de Händelstraat ook is opgenomen in het plangebied.

Digitaal vragenuur: 1 en 4 maart

Daarnaast is er een mogelijkheid om digitaal vragen te stellen. Dat gebeurt via een Microsoft Teams-overleg. Daarvoor zijn twee momenten geprikt: Maandag 1 maart en donderdag 4 maart, 16.00 – 17.00 uur. U kunt zich voor één van deze momenten aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@oostgelre.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een link naar het Teamsoverleg.

Informatie

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan en/of de andere ontwerpbesluiten? Dan kunt u contact opnemen met Antoine Mahler van de gemeente. Dat kan via een mail naar a.mahler@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar communicatie@oostgelre.nl.

Foto kruispunt N18 met Zieuwent te Lichtenvoorde

Bij de afsluiting van de Zieuwentse kruising komt hier voor fietsers en voetgangers een tunnel. Het autoverkeer gaat vanuit Zieuwent via de parallelweg naar de aangepaste kruising Richterslaan-N18.