Nieuwe noodverordening VNOG 1 juli en veelgestelde vragen

Logo Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandVanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm.

Klik hier voor de volledige noodverordening 1 juli 2020 en veelgestelde vragen

Er zijn enkele uitzonderingen op de 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren, en - nieuw - bij het vervoer van personen, bij het beoefenen (voor zover noodzakelijk voor het beoefenen) van sport, theater en dans (als vorm van sport of culturele uiting) of op een horecaterras, als daar een 'kuchscherm' tussen tafels is geplaatst.

In de nieuwe noodverordening wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten.

Regels voor binnen

Per ruimte mogen 100 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn met een vaste zitplaats. Als vooraf wordt gereserveerd, bij binnenkomst een gezondheidscheck wordt gedaan en iedereen een vaste zitplaats heeft, geldt geen maximaal aantal bezoekers.

In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties waar sprake is van een doorstroom van bezoekers geldt geen maximumaantal personen.

Regels voor buiten

Bij een maximum van 250 personen geldt alleen de 1,5 meter afstand. Behalve in de horeca, daar wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

Als voor de aanwezigen vaste zitplaatsen zijn, vooraf wordt gereserveerd en een gezondheidscheck wordt gedaan en de afstand in acht wordt genomen, geldt geen maximum aantal bezoekers.

In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties waar een doorstroom van de bezoekers is, is 1,5 meter afstand de regel en geldt geen maximumaantal personen.

Mondkapje in het ov

Het openbaar vervoer is weer onbeperkt beschikbaar, een mondkapje is verplicht. En zitten mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Dan is het advies dat iedereen een mondkapje draagt.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand gelden voor kinderen en jongeren. Zo hoeven kinderen t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand te houden van anderen en jongeren tot 18 jaar bij elkaar evenmin. Wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.

Versoepelingen maken basisregels nog belangrijker

Bij al deze versoepelingen blijven de basisregels onverminderd van kracht, zoals:

  • 1,5 meter afstand houden,
  • handen wassen,
  • drukte vermijden,
  • thuis blijven bij klachten,
  • zoveel mogelijk thuiswerken,
  • niet gezamenlijk schreeuwen en zingen


Voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, hierover: "Stap voor stap komt er meer ruimte. Het is belangrijk dat iedereen de basisregels blijft naleven. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Met elkaar moeten we ervoor blijven zorgen dat we verantwoord, veilig én vriendelijk omgaan met de versoepelingen."

Aanwijzing verboden gebied

De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De nieuwe noodverordening gaat in op 1 juli 2020 om 0.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VNOG. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.

Klik hier voor de volledige noodverordening 1 juli 2020 en veelgestelde vragen