Nieuwe datum voor ouderavond ‘Onder invloed’ over pubers, alcohol en drugs

Vanwege het overlijden van een leerling van het Marianum hebben we besloten de geplande ouderavond ‘Onder invloed’ op donderdag 8 maart NIET door te laten gaan. Ouders die zich voor de avond hebben aangemeld, hebben hierover een e-mail ontvangen. We plannen een nieuwe datum. Zodra deze datum bekend is, hoort u dit van ons.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Wijnands: i.wijnands@oostgelre.nl of (0544) 39 34 03.

 

 

Logo Samen in Oost Gelre