Nieuw college aan de slag

Dinsdag 8 mei is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Namens het CDA Jos Hoenderboom en Marieke Frank en namens de VVD Bart Porskamp en Karel Bonsen. Ook het coalitieprogramma is in de raad besproken en vastgesteld. Sinds deze week is het coalitieprogramma, getiteld ‘Volle kracht vooruit!’, via een speciale app te bekijken op onze website

Het coalitieprogramma zet met kracht in op een aantal belangrijke thema’s, zo meldden de fracties van CDA en VVD tijdens de presentatie van het programma in de raad. Die thema’s zijn onder andere duurzaamheid, mobiliteit, economie, vitale kernen, zorg, onderwijs en participatie.
Binnen die thema’s zijn belangrijke opgaven bijvoorbeeld Oost Gelre energieneutraal in 2030, maar ook het enorme tekort aan arbeidskrachten voor bedrijven en de leefbaarheid in de kernen.

Nieuwe wethouders periode 2018-2022
Foto: De wethouders Bart Porskamp, Jos Hoenderboom, Marieke Frank en Karel Bonsen

Wie doet wat?

De vier wethouders hebben een portefeuilleverdeling gemaakt.

  • Jos Hoenderboom heeft onder andere Zorg, Jeugd, Participatie en de kleine kernen in portefeuille. Ook geeft hij uitvoering aan de Leefbaarheidsvisie kleine kernen.
  • Marieke Frank heeft onder andere Ruimtelijke ordening, Economie en Toerisme. Zij geeft uitvoering aan het project Geef Lichtenvoorde kleur.
  • Bart Porskamp heeft onder andere Woningbouw, Sport, Ruimtelijk beheer (groen) en Duurzaamheid in portefeuille. Daaronder ook de energietransitie. Daarnaast heeft hij het Programma Stad Groenlo in portefeuille.
  • Karel Bonsen heeft onder andere Financiën, Verkeer, Onderwijs en de Regionale Samenwerking onder zich. Daarnaast heeft hij de bereikbaarheid en de lobby voor de A18 in portefeuille.
  • Burgemeester Annette Bronsvoort houdt haar portefeuille, met onder andere Openbare orde & veiligheid, Externe betrekkingen, Communicatie en Handhaving.

Nieuwe raads- en commissieleden

Door de benoeming van de vier wethouders kwamen er weer evenveel plekken vrij in de gemeenteraad. Daarvoor zijn benoemd: Dennis van Loon en Ruud Krabbenborg voor het CDA en Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis voor de VVD.
Ook zijn nog drie nieuwe commissieleden benoemd: Ard Schenk (CDA), Ben Hummelink (OOG) en  Bertie Boschker (Nieuwe Liberalen).

Raadsleden periode 2018-2022
Foto: De nieuwe raadsleden Dennis van Loon, Ruud Krabbenborg, Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis

Commissieleden periode 2018-2022
Foto: De nieuwe commissieleden Ard Schenk, Ben Hummelink en Bertie Boschker

Coalitieprogramma online

Op deze website kunt u via een speciale app het coalitieprogramma bekijken. In de app kunt u op verschillende manieren zoeken. Op programma, op activiteit of per wethouder. De app is te vinden op de pagina Coalitieakkoord CDA en VVD 2018-2022 of te benaderen via: https://oostgelre.begrotingsapp.nl