N18 - Zieuwentseweg Richterslaan

Het college heeft ingestemd met het voorstel voor het Bestemmingsplan N18 Zieuwentseweg Richterslaan Lichtenvoorde. De 2 ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het voorstel wordt op 22 juni in de commissie besproken. Op 6 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan.

Hogere grenswaarde

Voor de woning aan de Boschlaan 2 heeft het college een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vastgesteld. De eigenaar is hiervan op de hoogte.

Ter inzage

Wanneer de gemeenteraad het plan vaststelt, wordt het bestemmingsplan, samen met de overige gecoördineerde besluiten, ter inzage gelegd van 16 juli t/m 27 augustus. Houd de publicatie in de gaten via onze website en via de gemeentepagina’s in de Elna/Groenlose Gids.

Uitvoering in september 2022

Het aanbestedingstraject voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt opgestart. De planning is om in september 2022 te starten met de werkzaamheden.

Wilt u de nieuwsbrief over dit project ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwbrief.

Meer weten?

Bekijk de projectpagina. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hetty de Wit, communicatieadviseur. Dat kan via h.dewit@oostgelre.nl of telefoon (0544) 39 35 35.

kruising N18 en Zieuwentseweg in Lichtenvoorde