Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

“Corona beheerst nu nog ons leven, maar er komen betere tijden”

Karel Bonsen - wethouder VVD Oost GelreVorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 vastgesteld, in een periode dat het coronavirus ons dagelijks leven beheerst. Volgens wethouder financiën Karel Bonsen is het college van B&W zich daar zeer van bewust. “We zien de grote impact van de crisis. Maar er komen ook betere tijden en een beter perspectief voor onze inwoners en ondernemers. Nu de Programmabegroting is vastgesteld kunnen we verder met de plannen die juist dat perspectief bieden.”

Wonen en werken

De Programmabegroting bevat veel plannen die de kwaliteiten van Oost Gelre versterken. “Onze gemeente staat er goed voor en dat willen we zo houden. Belangrijke speerpunten zijn de woningbouw in alle kernen voor jong en oud en het faciliteren van innovatieve bedrijvigheid op onze industrieterreinen en op Laarberg. Maar ook het versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. Daarnaast blijven we staan voor onze belofte dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook krijgt. Het project Samen aan het stuur is daar een belangrijke ontwikkeling in.”

Veel te doen

Veel projecten uit de Programmabegroting staan al in de steigers, zoals het Programma Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur. In de kleine kernen staan veel woningbouwprojecten al op het punt van uitvoering. In Lichtenvoorde vordert de bouw van het IEKC en in Groenlo krijgen de plannen voor de bouw van een sporthal bij Marianum steeds meer vorm. “Maar we gaan ook aan de slag met belangrijke onderwerpen als biodiversiteit en de toekomst van ons landschap en het buitengebied. En ook een energieneutraal Oost Gelre blijft een belangrijke uitdaging. En 2021 is ook nog eens het jaar dat de invoering van de Omgevingswet op de agenda staat.”

Verkeer en onderwijs

Naast Financiën heeft wethouder Bonsen ook Verkeer en Onderwijs in zijn portefeuille. De N18 is daarin een belangrijk onderwerp. “Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor de regio Achterhoek en dus ook Oost Gelre. De opwaardering van de N18 is daarin een veelbesproken onderwerp. Op dit moment betekent dat voor ons de afsluiting van de Zieuwentse kruising en het weghalen van oversteken op het traject Lievelde-Groenlo. Maar op de langere termijn wellicht ook een totale opwaardering van de N18 naar 2 x 2 rijstroken en 100 km/uur.” Ook in het onderwijs zijn veel ontwikkelingen, zoals het samengaan van scholen, de herbestemming van vrijkomende schoollocaties en de bouw van nieuwe Integrale Kind Centra.

Perspectief

Opgeteld heel veel plannen en ontwikkelingen die onderdeel zijn van een sluitende Programmabegroting 2021. “Ik kijk wel anders naar de vaststelling van deze begroting. Ik zie de plannen in de begroting nu vooral als een perspectief richting het moment dat we de coronacrisis eindelijk achter ons kunnen laten. Oost Gelre heeft veel te bieden op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ik kijk met het college uit naar het moment dat we dat samen met iedereen weer goed voor het voetlicht kunnen brengen.”

Infographic begroting

De Programmabegroting 2021 is terug te vinden op de pagina Financiën. Met daarbij een infographic waarop in één oogopslag de inkomsten en uitgaven in beeld zijn gebracht.

Burgemeester Annette Bronsvoort

Burgemeester Annette Bronsvoort“Er komen betere tijden”

De coronacrisis beheerst ons dagelijks leven. Thuis, op het werk, in onze vrije tijd, we zijn ons er elk moment van bewust. Dat heeft een grote impact, ervaart ook burgemeester Annette Bronsvoort. “Ik zie wat het betekent voor onze verpleeghuizen en voor de zorg. Maar ook voor ondernemers, verenigingen, scholen, organisaties en natuurlijk onze inwoners. Iedereen doet z’n best om door deze moeilijke periode heen te komen en verlangt naar het moment waarop alles weer is zoals voorheen. De weg daarnaartoe is er één van vallen en opstaan.”

Hoe dan ook komt volgens burgemeester Bronsvoort het moment dat we het coronavirus de baas zijn. “Op dat moment ben ik overtuigd van de veerkracht van onze inwoners en ondernemers. Dat we heel snel de draad weer oppakken. Elkaar weer ontmoeten, evenementen organiseren, de bedrijvigheid in alle opzichten weer een impuls geven. Ik geloof in de organisatiekracht en het ondernemerschap van onze inwoners. Alles wat we met elkaar al bereikt hebben in Oost Gelre komt hieruit voort. Uit onze kwaliteiten als evenementengemeente, als innovatief bedrijvige gemeente, ons mooie landschap en de zorg en aandacht voor elkaar. We gaan nu samen door een zware periode, maar er komen betere tijden.”

Wethouder Bart Porskamp

Wethouder Bart PorskampWoningbouw als prioriteit

Wonen is in alle kernen een belangrijk speerpunt, aldus wethouder Porskamp. Met veel aandacht voor de Woonvisie kleine kernen. “In alle kleine kernen hebben we hele concrete én mooie plannen voor woningbouw. Dan heb je het, inclusief een aantal particuliere initiatieven, al gauw over zo’n 100 woningen. Allemaal plannen die óf nu al worden uitgevoerd óf in 2021 in uitvoering komen. We liggen goed op schema en realiseren nu al meer woningen dan aanvankelijk gedacht. Dat is een logisch gevolg van het feit dat het gesprek nu vooral gaat over de woningbehoefte en kwalitatieve plannen die daar in voorzien. Ook voor de nabije toekomst biedt dat dus mogelijkheden voor de kleine kernen.”

In Groenlo en Lichtenvoorde wordt de Menukaart wonen gevolgd. Van 2015 t/m 2019 zijn in heel Oost Gelre netto 260 woningen toegevoegd. De balans voor 2020 moet nog opgemaakt worden en in 2021 volgt naast de kleine kernen ook nog de realisering van Hof aan de Dijkstraat en Raadhuishof in Lichtenvoorde en Brouwhuizen en Oldenhuis in Groenlo. “We zien dat Oost Gelre een gewilde plek is om te wonen en dat er een concrete woningbehoefte is. We willen in die behoefte voorzien. Op dat moment komen ook locaties als Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde of Brouwhuizen fase 2 weer in beeld.”

Wethouder Marieke Frank

Wethouder Marieke FrankBedrijvigheid versterken

Wonen, werken, recreëren en zorg en aandacht voor elkaar. Dat zijn voor wethouder Marieke Frank belangrijke pijlers onder een vitale gemeente. Werken en recreëren mag ze tot haar portefeuille rekenen. “We hebben in Oost Gelre een hoogstaande, innovatieve bedrijvigheid. Met een grote mate van ondernemerschap. Dat zie ik overal in terug. Niet alleen op onze bedrijventerreinen, maar ook in de detailhandel, de dienstverlening en in het toerisme. En ook in het buitengebied staan de agrariërs voor een ingrijpende transitie. Belangrijke ontwikkelingen omdat ze rechtstreeks raken aan de kernkwaliteiten van onze gemeente.”

Ondanks de coronacrisis blijven onze ondernemers investeren en plannen maken voor de toekomst, zo heeft ze ervaren tijdens de diverse bedrijfsbezoeken. “Ik ben onder de indruk van de positieve instelling en de creativiteit die ze aan de dag leggen om deze periode door te komen. Wat haar betreft blijft Oost Gelre bedrijven zo goed mogelijk faciliteren. “Laarberg loopt goed, er is bijna 6 hectare uitgegeven aan bestaande bedrijven voor uitbreiding of nieuwe vestiging. Daar wordt dus volop geïnvesteerd. Daarnaast zitten veel plannen in de pijplijn. Lindebrook loopt ook vol. We zijn zelfs bezig te kijken waar we ons bedrijventerrein in Lichtenvoorde kunnen uitbreiden. Maar ook op het gebied van recreatie & toerisme zien we mooie ontwikkelingen. We staan op de kaart en dat is belangrijk voor een toekomstbestendig Oost Gelre.”

Wethouder Jos Hoenderboom

Wethouder Jos Hoenderboom“Niemand tussen wal en schip”

Zorg en aandacht voor elkaar vertaalt zich niet alleen in de letterlijke zorg, aldus wethouder Jos Hoenderboom. “We zien het ook terug in het grote aantal vrijwilligers. Bij verenigingen, bij evenementen, in de sport. Mensen die zich inzetten voor de samenleving, voor de leefbaarheid. En inderdaad ook in de zorg, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen en bij de inloopvoorzieningen in onze kernen. Maar ook het aantal mantelzorgers in onze gemeente is ongekend groot. Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend, dat verdient respect. Daar zijn we zuinig op. Niet voor niets hebben we bij de gemeente een verenigings- en vrijwilligersondersteuner aangesteld.”

De kosten van jeugdzorg, Wmo en participatiewet drukken zwaar op de begroting van Oost Gelre. Daarin is Oost Gelre niet uniek, aldus wethouder Hoenderboom: “Bij mij staat de zorg voorop en inderdaad, die moet betaalbaar blijven. Natuurlijk moeten we proberen rond te komen met het beschikbare geld. Dat is een forse opgave, waarin we ook meer van het Rijk verwachten dan nu het geval is. Maar één ding is en blijft zeker, in deze moeilijke coronatijd maar ook daarna: degene die hulp nodig heeft krijgt die ook. Daar sta ik voor. Sterker nog, de raad heeft besloten nog extra geld vrij te maken voor het minimabeleid. Niemand valt bij ons tussen wal en schip.”