Lokale steunmaatregelen verenigingen/ondernemers

Subsidies, steunfonds en uitstel betaling onderdeel lokaal steunpakket

Het college van B&W heeft eind 2020 een aantal steunmaatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties ingevoerd. Eén van die maatregelen is de toekenning van een vrijwilligersvergoeding van € 500,- voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is een steunfonds van € 300.000,- opgericht waar maatschappelijke non-profitorganisaties een beroep op kunnen doen. Ondernemers die 4 maanden dicht moesten kunnen een bedrag ter hoogte van het gebruikersdeel van hun OZB terugvragen. En tenslotte kunnen ondernemers ook uitstel van betaling voor lokale belastingen aanvragen.

Affiche Vrijwilligersvergoeding gemeente Oost Gelre500 x 500

Oost Gelre is trots op de vele vrijwilligers die zich op veel fronten inzetten voor de samenleving. Alleen al in onze gemeente gaat het om zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken. Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Het college wil alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500,- die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers. Het bedrag is heel eenvoudig aan te vragen via 500 x 500 voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Inmiddels hebben zo’n 140 verenigingen zich voor deze subsidie gemeld. Aanvragen kan t/m 31 januari.

Steunfonds maatschappelijke organisaties

Dit steunfonds is bedoeld voor non-profitorganisaties. We willen voorkomen dat door de coronacrisis continuïteits- of liquiditeitsproblemen leiden tot beëindiging van maatschappelijke activiteiten. Eén van de voorwaarden om in aanmerking voor deze steun te komen, is dat de organisatie alle rijksregelingen al heeft benut, zoals de NOW of de ToZo. U kunt als maatschappelijke organisatie deze financiële steun digitaal aanvragen via Steunfonds maatschappelijke organisaties.

Steunfonds ondernemers

Dit steunfonds betreft de compensatie van het gebruikersdeel van de OZB. Het is bestemd voor bedrijven die verplicht minimaal 4 maanden moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Daarnaast moeten ze in die periode geen of minimale inkomsten hebben kunnen genereren. Een voorbeeld daarvan zijn de horecabedrijven. Het maximale ondersteuningsbedrag voor een onderneming is gelijk aan het bedrag van het OZB-gebruikersgedeelte voor de betreffende onderneming. De ondernemer kan daarvoor via Steunfonds voor ondernemers digitaal een formulier invullen, of dit downloaden om handmatig in te vullen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen voor een periode van 3 jaar uitstel aanvragen, met ingang van de datum dat de belastingaanslag opgelegd is. Wie in 2020 al uitstel van betaling heeft aangevraagd hoeft dit overigens niet opnieuw te doen. Uitstel van betaling aanvragen kan door een mail te sturen naar invordering@oostgelre.nl.

Rijksregelingen

Uiteraard zijn er ook rijksregelingen die gericht zijn op ondersteuning van bedrijven. Deze regelingen worden voortdurend aangepast op basis van de actuele situatie. Meer informatie daarover staat op www.rijksoverheid.nl.