Lisa Steneker, programmamedewerker nieuwkomers bij Oost Gelre

Lisa Steneker is vorige week begonnen bij de gemeente Oost Gelre als programmamedewerker nieuwkomers. Ze komt oorspronkelijk uit Amerika, is getrouwd met een Nederlander en heeft drie kinderen. Zij vertelt ons deze week haar ervaringen als ‘oud’ nieuwkomer en wat zij belangrijk vindt voor de integratie en participatie.

Lisa StenekerLisa heeft hiervoor bij verschillende organisaties gewerkt, waaronder bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en VluchtelingenWerk. Ook heeft ze zelf ervaren hoe het is om in een vreemd land een nieuwe start te maken en de Nederlandse taal te leren.

De uitdaging

“Veel is gericht op de nieuwkomers. Wat ik als uitdaging zie is hoe inburgering beide kanten uit werkt. Het is belangrijk dat we openstaan voor nieuwkomers. Als buitenlander ervaar ik zelf bijvoorbeeld dat de Nederlandse cultuur afstandelijker is dan de Amerikaanse. Maar Nederlanders zien dat vaak niet. Ik krijg regelmatig te horen dat Amerikanen oppervlakkig zijn en overdreven vriendelijk. Beide houdingen zitten ingebakken in onze culturen. We zijn voor onze eigen sociale gewoonten vaak blind. Ik wil graag de onbekendheid doorbreken en mensen niet bij voorbaat in hokjes plaatsen. Het doel is dat mensen elkaar als mens en als individu zien en leren kennen. Wat volgt is begrip, respect en gezelligheid!”

Waar houd jij je als programmamedewerker nieuwkomers mee bezig?

Ik houd me bezig met de werving, ondersteuning en begeleiding van maatjes voor nieuwkomers. Daarnaast houd ik me bezig met de integratie en participatie van nieuwkomers en ‘oudkomers’ in de brede zin.

Moeite nemen om mensen te leren kennen

Er gaan veel verhalen rond over nieuwkomers, met name als het bijvoorbeeld moslims of alleenstaande mannen betreft. Maar dat zijn verhalen en de realiteit is veel breder. Neem de moeite om mensen te leren kennen en met ze te praten. Prik door de onbekendheid heen en kijk naar wie je voor je hebt. Het zijn gewoon mensen, net als jij, je familie, je vrienden en kennissenkring.”

“Voor de nieuwkomer gaat er een wereld open, maar ook voor jou!”

Maatjes worden begeleid en ondersteund door Lisa. “We organiseren half december een informatiebijeenkomst voor inwoners die zich hebben aangemeld als maatje. Als mensen daarna daadwerkelijk aan de slag gaan als maatje, organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Het doel hiervan is dat maatjes elkaar kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Maar we bespreken ook thema’s als interculturele communicatie, wat heeft onze omgeving te bieden en hoe stel je grenzen. Je kunt er als vrijwilliger ook heel veel uithalen. Voor de nieuwkomer gaat er een wereld open, maar ook voor jou!”

Eerste aanmeldingen zijn al binnen

Vrijwilligers zijn zó belangrijk. Ik ben heel blij met de mensen die vrijwillig iets willen betekenen voor een ander en onze nieuwkomers willen helpen. We hadden na één dag al 11 aanmeldingen binnen en de teller blijft oplopen. Dat zegt iets over de warmte en bereidheid van de Oost Gelrese samenleving!”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Steneker, via telefoonnummer (0544) 39 35 59 of via e-mail: l.steneker@oostgelre.nl.