Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Met dagtekening 25 februari ontvangt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen via de post of via www.mijnoverheid.nl. Heeft u een laag inkomen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Dan kunt u (gedeeltelijk) kwijtschelding aanvragen.

Uw netto besteedbaar inkomen en vermogen is bepalend voor toekenning van kwijtschelding

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. De normbedragen vindt u hieronder.

Normbedragen kwijtschelding per 1 januari 2021 per maand inclusief vakantiegeld

Alleenstaande jonger dan pgl * €  1.075,44
Alleenstaande pgl of ouder €  1.272,61
Alleenstaande ouder jonger dan pgl  €  1.075,44
Alleenstaande ouder pgl of ouder €  1.272,61
Gehuwd/samenwonend beiden jonger dan pgl €  1.536,34
Gehuwd/samenwonend één persoon pgl of ouder €  1.724,66
Gehuwd/samenwonend beiden pgl of ouder €  1.735,84

*Pgl is pensioengerechtigde leeftijd

Uw vermogen

Bij de beoordeling van uw betalingscapaciteit kijken wij ook naar uw vermogen. Onder vermogen valt ook de overwaarde van uw eigen woning.

De vermogensgrens voor een alleenstaande bedraagt     € 6.295
De vermogensgrens voor een alleenstaande ouder bedraagt € 12.590
De vermogensgrens voor gehuwden/samenwonenden bedraagt € 12.590

Let op: Kostendelersnorm is van toepassing bij aanvraag om kwijtschelding

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een aanvraag om kwijtschelding. Aanvragen om kwijtschelding beoordelen we al vanaf 1 januari 2018 op basis van deze nieuwe wetgeving. Dit betekent dat we bij een aanvraag kijken naar het aantal volwassenen vanaf 21 jaar dat een woning deelt. Hoe meer volwassenen (kostendelers) in uw huis wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit. Reden hiervoor is dat als er meer volwassenen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft, is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten
  • kostgangers die een commerciële huurprijs betalen

Automatische kwijtschelding

Ontvangt u op de dagtekening van de aanslag een uitkering ingevolge de Participatiewet van de Sociale Dienst Oost Achterhoek? Dan komt u in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan geen aanvraag voor kwijtschelding in te dienen. Van de gemeente ontvangt u dan een beschikking over de toekenning van de kwijtschelding.

Maximum kwijtschelding voor ledigingen diftar

Voor de ledigingen diftar 2020 en ledigingen diftar 2021 geldt voor allebei per jaar een maximum kwijtschelding van € 14,40. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Verkort of uitgebreid formulier kwijtschelding

Als u in 2020 volledige kwijtschelding heeft ontvangen en uw gezinssituatie, inkomen en vermogen zijn niet gewijzigd, dan kunt u een herhaald (verkort) formulier indienen. In alle andere gevallen, ook bij een verhuizing, moet u een uitgebreid formulier indienen.

Hoe vraagt u een formulier kwijtschelding aan?

Een aanvraagformulier voor kwijtschelding:

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Dan kunt u een afspraak maken met de afdeling BEO/financiën via (0544) 39 36 87.

Geen inloopmiddagen kwijtschelding

In verband met de huidige coronaregels zijn er dit jaar helaas geen inloopmiddagen.

Dien uw aanvraagformulier kwijtschelding op tijd in

Een aanvraag voor kwijtschelding moet u indienen binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding.