Klimaat Klaor honoreert zes nieuwe initiatieven!

Zes nieuwe initiatieven worden de komende tijd door Klimaat Klaor ondersteund. Afgelopen week bekeek de beoordelingscommissie de inzendingen. De initiatieven dragen elk op hun eigen manier bij aan een klimaatvriendelijk gebied tussen Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender. Nieuwe ideeën blijven voorlopig welkom!

Klimaat Klaor biedt een podium aan allerlei soorten klimaatvriendelijke projecten, klein of groot. Ze kunnen gaan over educatie, communicatie of concrete uitvoering in het veld. De afgelopen maand konden inwoners en ondernemers ideeën insturen. Daarmee maakten ze kans op een financiële bijdrage tot 1000 euro. De commissie – bestaande uit vertegenwoordigers van Klimaat Klaor, Stichting Pak An en de gemeente Oost Gelre – beoordeelde de ideeën op de volgende doelstellingen:

Hoe sluit het idee aan bij het doel van Klimaat Klaor?

  • Op welke manier voorziet de initiatiefnemer in zijn of haar eigen bijdrage?
  • Levert het idee voldoende op in verhouding tot de kosten?
  • Op welke manier wordt er samengewerkt met andere partijen of personen?
  • Hoe kan het idee anderen inspireren?

Gehonoreerde projecten

De volgende projecten zijn positief beoordeeld:

  • Lokalen – Ruimte voor creatief ondernemen: Operatie breekijzer – tegel eruit, planten erin
  • Alexander van Weers: Het duurzame erf
  • Ellen Bakker: Water op de BIJwei / Gedichtenwedstrijd thema Klimaat
  • Antoniusschool: Een natuurrijk schoolplein maakt onze leerlingen ‘Klimaat Klaor’
  • Wellink Equipment: Minder bodemverdichting door gebruik rupsvoertuigen.
  • Groen Goed: Afkoppeling Haydnstraat vanuit scholenproject

Gebiedsmakelaar Richard Trenning blijft waar nodig in gesprek met de initiatiefnemers. De eerste vervolgafspraken staan inmiddels al gepland. Om de uitvoering van ideeën concreter in beeld te krijgen of om de zichtbaarheid in het werkgebied aan te scherpen. We wensen de gehonoreerde projecten veel succes!

Nieuwe klimaatvriendelijke ideeën blijven welkom!

Goed nieuws: er is nog ruimte om een aantal initiatieven vanuit de pilot te ondersteunen! Heb jij ook een goed idee waarmee je je buurt, bedrijf of perceel kunt vergroenen, water kunt afkoppelen of vasthouden? Dien dan je idee in via het aanmeldformulier op www.klimaatklaor.nl. Op deze pagina staat ook waar je initiatief over kan gaan en aan moet voldoen. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Richard Trenning. Hij is bereikbaar via r.trenning@klimaatklaor.nl of 06-23 46 56 29.

_______________________________________________

Wat is Klimaat Klaor?

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Heb jij ook een idee of initiatief?

Via de webpagina www.klimaatklaor.nl kun je jouw idee of initiatief indienen bij Klimaat Klaor! Ook vind je hier verschillende mooie en praktische voorbeelden. Meer informatie of advies? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning. Hij is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl.

Klimaat Klaor