Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie 2.020

Mooie fietsroutes per kleine kern tonen de kwaliteiten van de kerkdorpen

De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

Bekijk hier een korte video over de Leefbaarheidsvisie 2.020 

De Leefbaarheidsvisie 2.020 vertelt wat er sinds 2017 is bereikt. Zoals de aanleg van glasvezel, de BMV in Mariënvelde, behoud van de basisschool, het vaststellen van de Woonvisie en mooie initiatieven op het gebied van zorg. En met de aanstelling van een programmamanager én een regisseur kleine kernen omarmde ook het college van B&W de leefbaarheidsvisie.

Woonvisie kleine kernen

Een van de belangrijkste thema’s voor de kleine kernen is op dit moment de woningbouw. Daar zijn belangrijke stappen in gezet. In elke kern liggen nu concrete plannen voor woningbouw. Ook in de herijkte Leefbaarheidsvisie 2.020 is wonen een belangrijk speerpunt. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, (zorg)voorzieningen, landschap, economie, duurzaamheid en behoud en werving van vrijwilligers. Maar ook een actueel thema als middelengebruik door jongeren wordt benoemd.

Fietsroutes

De kleine kernen hebben veel te bieden. Om dat onder de aandacht te brengen is naast de Leefbaarheidsvisie een boekje met fietsroutes per kern uitgebracht. Aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulisselandschap en over de kerkenpaden. Maar die ook de kwaliteiten van elke kern naar voren brengt en de ontwikkelingen die er spelen.

Aanbieding aan de raad

Op dinsdag 24 november om 19.00 uur overhandigen de kleine kernen de Leefbaarheidsvisie 2.020 aan de raad. Dat gebeurt digitaal en is te volgen via de livestream (www.oost-gelre.raadsinformatie.nl/live).

Inwoners van de kleine kernen en het buitengebied krijgen de visie en het boekje met fietsroute thuisbezorgd. Mocht dat niet het geval zijn (bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er exemplaren in de dorpshuizen en in het gemeentehuis. De fietsroute ligt ook bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde. 

Bekijk de Leefbaarheidsvisie en fietsroute

Voorkant leefbaarheidsvisie kleine kernen

Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen van Oost Gelre 2020
Samen blijven werken aan leefbaarheid in de kleine kernen