Kleine kernen, LIMA en gemeente trekken samen op in belang van scholen in de kleine kernen

Schoolbestuur LIMA/Reflexis, de kleine kernen van Oost Gelre en het gemeentebestuur van Oost Gelre hebben vorige week woensdag een intentieverklaring ondertekend over de toekomst van het basisonderwijs in de kleine kernen.

Een werkgroep met afgevaardigden van alle drie partijen heeft het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd over de leefbaarheid in de kleine kernen Lievelde, Vragender, Harreveld, Zieuwent, Mariënvelde en Zwolle. Een leefbaarheid die onder druk staat door demografische ontwikkelingen. Dit heeft gevolgen voor voorzieningen in de kleine kernen, voor sport, zorg, wonen en werken, maar ook voor de school in de kleine kern.

School en leefbaarheid

Onder regie van de gemeente heeft de werkgroep het afgelopen jaar gewerkt aan een bovendorpse visie op leefbaarheid in de kleine kernen. Een belangrijk  aspect daarin is de school in de kleine kern. Alle partijen onderschrijven dat de school een wezenlijk onderdeel is van de leefbaarheid binnen een dorp.

Samen in gesprek blijven

LIMA/Reflexis, inmiddels bekend onder de naam Paraatscholen, heeft nu afspraken gemaakt met de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen waar de school actief is. Die afspraken hebben tot doel in gezamenlijkheid te kijken hoe ze het onderwijs in de kleine kernen op een verantwoorde manier kunnen blijven faciliteren.

Bovendorpse visie

Daarnaast wordt ook nog in samenwerking met de Provincie Gelderland gewerkt aan een bovendorpse visie op leefbaarheid. Deze visie zal naar verwachting de komende maanden het levenslicht zien. De visie beschrijft hoe de kleine kernen hun toekomst zien als het gaat om thema’s als wonen, werken, voorzieningen, zorg en onderwijs.

Ondertekening intentieverklaring
Foto: Van links naar rechts Arno Lentfert van LIMA/Reflexis (Paraatscholen), Bob Lageschaar als voorzitter van het gezamenlijk overleg kleine kernen en wethouder René Hoijtink