Jaarlijkse controle ongezonde bomen basis voor kap

In Oost Gelre staan ongeveer 38.000 gemeentelijke bomen. Elk jaar controleren we een derde deel van deze bomen op hun gezondheid. Dit noemen we de VTA-controle. De Nationale Bomenbank B.V. voert in opdracht van de gemeente de controle en keuring uit. Uit de controle volgt een advies per boom. Soms blijken bomen dood of in zeer slechte staat. Dan is het advies om de boom te kappen.

De controle is onlangs uitgevoerd. In totaal moeten we dit jaar helaas 419 bomen kappen. Deze bomen zijn gemerkt. Ze leveren een gevaar op voor de omgeving (of kunnen dit na verloop van tijd gaan doen). Het aantal te kappen bomen is relatief hoog ten opzichte van andere jaren. Dit heeft onder andere te maken met stormschade en de essentaksterfte. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan essenbomen niet herstellen.

Overzicht van te kappen bomen

Hieronder staat een lijst met bomen die worden gekapt. Voor 269 bomen is een kapvergunning van toepassing. Hiervoor is een kapaanvraag verleend. Voor 150 bomen hoeft geen kapvergunning te worden aangevraagd. Het snoeien en kappen van bomen wordt uitgevoerd door Hacron Groen. We planten zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Als dit niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar dit wel kan.

Lijst met te kappen bomen (pdf - 195 kB)

Kaart met te kappen bomen - bebouwde kom (pdf - 1 Mb)

Kaart met te kappen bomen - buitengebied (pdf - 1 Mb)

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure of over de lijsten? Neem dan contact op met Leonie Heutinck van de afdeling Omgeving. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0544) 39 35 64.