Inzameling van grof tuinafval op afroep

Binnenkort wordt in onze gemeente weer grof tuinafval op afroep ingezameld. U kunt dan, na het maken van een afspraak, gratis uw grof tuinafval aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald.

U moet eerst een telefonische afspraak maken. Grof tuinafval van adressen die geen afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen!

Wilt u ook grof tuinafval aanbieden? Dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 19 oktober 17.00 uur een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum, via telefoonnummer (038) 427 37 77.

Let u bij het aanbieden op de volgende aanbiedvoorschriften:

  • Bied het tuinafval handzaam gebundeld aan vóór 07.00 uur. Tuinafval in plasticzakken wordt niet meegenomen.
  • De bundel mag een maximale lengte hebben van 1,5 meter en mag niet meer wegen dan 25 kg.
  • Er mag per adres niet meer worden aangeboden dan 3 m³.
  • Takken met een diameter van meer dan 5 cm worden niet meegenomen
  • Bielzen en tuinhekken vallen niet onder grof tuinafval

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Kijk voor meer informatie over afval op www.rova.nl/afvalkalender of download de gratis ROVA-app.

Foto gevulde groene container