Invulling voor Lokaal voor Verlof Lievelde

Al lange tijd is de gemeente bezig met planvorming voor het oude gebouw aan de Stationsstraat 6 in Lievelde. De werktitel werd Lokaal voor Verlof. Een verwijzing naar de functie van het café die het gebouw ooit had. In juni 2020 lanceerde de gemeente een lokale tender voor een nieuwe invulling voor het pand.

Gekozen initiatief uit tender

Uit de tender is een initiatief gekomen, waarvoor eind 2020 de gunning verleend is aan de initiatiefnemers. De initiatiefnemers willen om het bestaande pand een kas bouwen, en inzetten op alternatieve mogelijkheden om voedsel te produceren, zoals vertical farming. Hierbij wordt voedsel in meerdere etages boven elkaar gekweekt. De initiatiefnemers zijn aan het kijken hoe de opbrengst lokaal kan worden verwerkt. Hierover zijn ze in gesprek met verschillende partijen, waaronder de lokale horeca. Een mooie en innovatieve invulling voor Lievelde en omstreken.

Uitgebreid interview met initiatiefnemers

In de Elna en Groenlose Gids van deze week vind je het interview waarin de initiatiefnemers de plannen verder presenteren. Wij zijn erg blij met het initiatief en zien een grote meerwaarde van de functie voor deze bijzondere plek.

Oude gebouw aan de Stationsstraat 6 in Lievelde