Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan Zieuwentse kruising

Met ingang van 21 februari ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor de afsluiting van de Zieuwentse kruising ter inzage. Wie daar meer informatie over wil, kan op donderdag 27 februari terecht in het gemeentehuis. Tussen 16.00 en 18.00 uur staan ambtenaren klaar om tekst en uitleg te geven bij het voorontwerp.

De aanpassing van het bestemmingsplan is nodig voor de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18 en het realiseren van een extra aansluiting bij de Richterslaan. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst gebruik maken van een fietstunnel, die dan onder de Zieuwentse kruising door loopt. Het overige verkeer vanuit Zieuwent gaat dan via de Parallelweg naar de Richterslaan, waar een extra aansluiting gemaakt wordt.

Meerveilig N18

Deze uitwerking is onderdeel van het project Meerveilig N18 Oost Gelre. Daarin werken Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente samen. Doel is om de bereikbaarheid en veiligheid van de N18 te verbeteren. Veel oversteken in de N18 zijn al afgesloten of verbeterd en voorzien van verkeerslichten. Voor de Zieuwentse kruising en Richterslaan ligt er nu een definitief ontwerp. Ook zijn veel onderzoeken verricht, onder andere naar geluid, milieu, flora en fauna. Die zijn in het voorontwerp bestemmingsplan opgenomen.

Klankbordgroep

In de voorbereiding is regelmatig overleg gevoerd met een breed samengestelde klankbordgroep. In de klankbordgroep is het ontwerp van de verkeersaanpassingen besproken. Maar ook de effecten van de afsluiting op het onderliggende wegennet. Bijvoorbeeld als het gaat om een toename van verkeer op bepaalde wegen, bijvoorbeeld door sluipverkeer. Voorbeelden daarvan zijn de Boschlaan, de Parallelweg en de Kerkhoflaan. In goed overleg proberen we maatregelen te bedenken om ongewenste effecten te voorkomen. Dit overleg is nog steeds gaande en zal ook het komende jaar in stand blijven.

Inspraakreactie

Gedurende de inzagetermijn van 21 februari tot en met 2 april 2020 kunt u (bij voorkeur schriftelijk) een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Wilt u een toelichting, dan bent u van harte welkom op donderdag 27 februari tussen 16.00 en 18.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag ook via de mail stellen aan a.mahler@oostgelre.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het project en het voorontwerp bestemmingsplan vindt u bij Plannen en ontwikkelingen.