Inloopavond verkeersmaatregelen Klaverdijk en omgeving

Sinds de komst van de Nieuwe Twenteroute (N18) wordt in het buitengebied van Zwolle meer overlast ervaren door toegenomen (sluip)verkeer. Verkeer lijkt vaker de route te kiezen via Zwolle richting Duitsland. Dit geeft meer overlast. Uit metingen blijkt dat de hoeveelheid verkeer is toegenomen. En dat de snelheid van het verkeer te hoog ligt.

Wij willen de hoeveelheid doorgaand (sluip)verkeer tussen Groenlo en Duitsland via de omgeving van Zwolle beperken. Daarom stellen wij maatregelen voor op de Klaverdijk. Het gaat hierbij om een landbouwsluis, zodat landbouwverkeer en fietsverkeer zo min mogelijk gehinderd wordt. Voor het autoverkeer willen we het onmogelijk maken om de route via de Klaverdijk te nemen. Daarnaast zijn wij ook van plan om enkele snelheid remmende maatregelen te nemen op de Oude Winterswijkseweg en Meddoseweg.

Inloopavond op 18 juli

U bent van harte welkom op de inloopavond. Hier kunnen we de maatregelen uitleggen en met u bespreken. De mening van belanghebbenden nemen wij mee in ons definitieve besluit. Er wordt een brief huis-aan-huis verspreid. De inloopavond is op donderdag 18 juli, van 19.30 – 21.00 uur in de basisschool St. Ludgerus in Zwolle.

Klaverdijk in Zwolle