Informatieavond traject Lievelde N18

Op donderdag 15 maart is er vanaf 19.30 uur bij Erve Kots in Lievelde een informatiebijeenkomst over het traject Lievelde N18. Op dit traject leeft de wens om oversteken en kruisingen af te sluiten t.b.v. het verhogen van de verkeersveiligheid van de N18. Daar is onderzoek naar gedaan door het bureau Goudappel Coffeng. Dit onderzoek wordt op die avond toegelicht.

Op de N18 tussen Varsseveld en Enschede gebeurt al heel veel om de veiligheid, doorstroming, en bereikbaarheid te verbeteren. Dat valt allemaal onder het zogenaamde tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede. Het gedeelte tussen de Zieuwentse kruising, Richterslaan en het gedeelte onder Lievelde vallen niet onder het tracébesluit. Voor dit gedeelte is een apart project opgestart door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre onder de noemer Meer Veilig.

Meerveilig N18

Onderdeel van project Meer Veilig zijn de afsluiting van de Zieuwentse kruising en de afsluiting van kruisingen en oversteken op het traject Lievelde. Het verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft onderzoek gedaan naar het traject Lievelde. Het rapport over de Zieuwentse kruising is al eerder gepresenteerd. De informatieavond van 15 maart gaat over het onderzoek naar de mogelijkheden voor het afsluiten van de kruispunten en oversteken bij Lievelde, te weten:

  • N18 – Grolsedijk;
  • N18 – Zwolseweg;
  • N18 – Oude Aaltenseweg;
  • Een aantal landbouwoversteken. 

Voorkeursvariant

Al eerder is geconstateerd dat, als de kruisingen/oversteken dicht gaan, er wel een veilige  oversteek moet terugkomen. De meest wenselijke oplossing (in het kader van duurzaam veilig) is een ongelijkvloerse oversteek op één van de locaties. Dat betekent een tunnel of een viaduct. De locatie in de directe omgeving van de Zwolseweg lijkt hiervoor het meest geschikt. Uit het onderzoek komt ook een voorkeursvariant en een gewenste locatie naar voren: een viaduct bij de Zwolseweg.

Luchtfoto Zwolseweg
De voorkeursvariant in het Rapport Goudappel Coffeng gaat uit van een viaduct op de locatie Zwolseweg.

Toelichting op rapport

Op woensdag 21 februari zijn de conclusies van het rapport van Goudappel Coffeng toegelicht aan direct omwonenden. Ook waren belangengroepen aanwezig, zoals Lievelds en Vragenders Belang, LTO en Wandelnet. Op 15 maart is er een algemene presentatie bij Erve Kots, aanvang 19.30 uur.

Hoe gaat het daarna verder

Het projectonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een ‘go’ of ‘no go’ voor een vervolgfase van dit project. Belangrijk hiervoor is de financiering van het project en de verdere uitwerking van de gekozen oplossing.

Tijdens de informatiebijeenkomst zal ook blijken wat de behoefte is van belanghebbenden. Die vragen en opmerkingen zullen we samen met de omgeving oppakken bij de verdere uitwerking.

Rapport openbaar

Het rapport kunt u vinden op de pagina Werkzaamheden N18 in Oost Gelre onder het tabblad 'Documenten'. Daar vindt u ook andere informatie over het project Meerveilig N18 Oost Gelre.

Vragen over de informatieavond kunt u stellen via een mail naar communicatie@oostgelre.nl. Bellen mag ook naar Brandt Keegstra: (0544) 39 35 52.