Informatieavond asbestdaken 17 september

Het wetsvoorstel voor het asbestdakenverbod is (vooralsnog) niet aangenomen door de eerste kamer. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Water heeft aangegeven dit najaar met een vervolgplan te komen. In ieder geval zijn partijen het er over eens dat gelet op de volksgezondheid een versnelling van de asbestsanering wenselijk is.

We merken dat het vaak besproken asbestdakenverbod bij inwoners de nodige vragen oproept, zoals:

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond het asbestdakenverbod?
  • Wat komt er kijken bij de sanering en vervanging door een nieuw dak, wat zijn de kosten, wat mag ik zelf doen en hoe zit het nu met de wetgeving?
  • Wat zijn de mogelijkheden op het eigen erf van nieuwbouw, sloop, verbouw, een nieuwe functie, een andere (woon)bestemming, een extra bouwkavel of woning ed.?
  • Zijn er subsidies, leningsvormen, sloopfondsen ed.?
  • Wat is de rol van verzekeraars en banken bij moeilijk verzekerbare gebouwen?
  • Zijn zonnepanelen interessant?

Om u over deze vragen te informeren organiseren wij samen met de Stichting Asbesttrein een informatieavond.

Samenwerking Stichting Asbesttrein

De Achterhoekse gemeenten, regio Achterhoek en de provincie werken samen met de Stichting Asbesttrein. De ‘asbesttrein’ is een samenwerking van bedrijven. Zij werken in een ‘trein’ achter elkaar aan om asbest te verwijderen, af te voeren en (eventueel) een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden per gebied en snel achter elkaar uitgevoerd. Dat bespaart veel tijd en kosten.

Informatieavond op 17 september 

De asbesttrein doet binnenkort het buitengebied van Groenlo en Zwolle aan. Heeft u gebouwen met een asbestdak? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in De Mattelier, aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. De informatieavond start om 19.30 uur.

Wat kunt u verwachten?

U wordt geïnformeerd over alle aspecten rondom het saneren van asbestdaken en de keuzes die u kunt maken. Uiteraard komt de wetgeving aan de orde en bespreken we mogelijke ondersteunende maatregelen. We informeren u ook over de samenwerking van de Stichting Asbesttrein met verschillende bedrijven.

Wilt u zich aanmelden?

Wilt u zich vooraf digitaal aanmelden voor de bijeenkomst? Zo hebben wij een beeld van hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Ook vereenvoudigd de aanmelding de registratie voor een eventueel keukentafelgesprek. Aanmelden kan via: www.oostgelre.nl/asbestdaken.

Gratis keukentafelgesprek bij u thuis

De Stichting Asbesttrein organiseert keukentafelgesprekken. Een adviseur van de stichting komt gratis en vrijblijvend bij u thuis om uw situatie te bekijken. Samen bespreekt u uw mogelijke plannen. De adviseur beantwoordt uw vragen en geeft een betrouwbare kostenindicatie van sanering en montage van een nieuw dak. Tijdens de informatieavond kunt u zich inschrijven voor een keukentafelgesprek.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marcel Reintjes via telefoonnummer (0544) 39 35 06 of stuur een e-mail naar: m.reintjes@oostgelre.nl. Voor contact met de Stichting Asbesttrein kunt u terecht bij Anton Legeland via 06 – 20 45 22 08 of anton.legeland@asbesttrein.nl of bij Koen Nieuwenhuis via 06 – 30 68 48 16 of koen.nieuwenhuis@asbesttrein.nl.

Asbestdaken