In warme herinnering: Leo Huurneman

Een markante persoonlijkheid is heengegaan. Vorige week vrijdag, 19 maart, bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-wethouder Leo Huurneman onverwachts is overleden.

Op zo’n moment praat je daar samen over, ook binnen het college van B&W. Niet iedereen heeft hem als bestuurder meegemaakt, niet iedereen heeft dezelfde herinneringen aan hem. Maar al pratend met elkaar ontstaat een gemeenschappelijk beeld over Leo Huurneman als bestuurder, als mens en als inwoner van Groenlo.

Leo Huurneman, een zeer betrokken wethouder. Die een groot netwerk had en veel mensen kende. Die dat ook belangrijk vond. Die investeerde in de relaties. Een investering die hij vooral ten goede wilde laten komen aan de samenleving, van Groenlo. Want zijn belangrijke drijfveer was iets te betekenen voor de stad, voor de mensen. Vooral de inwoners en ondernemers in de stad moesten zien dat er wat gebeurde, dat de inspanningen binnen het stadhuis iets voor hen opleverden.

Met hart en ziel voor Groenlo

Leo Huurneman was een parttime wethouder met een fulltime instelling. Dat hij zich ruim 30 jaar als bestuurder met hart en ziel inzette voor Groenlo is daar meer dan het bewijs van. Hij deed het op zijn eigen manier. Maar wel op een manier die paste bij de tijd waarin hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nam. Een manier die erkenning kreeg in de erepenning die hem werd toegekend door de gemeente Groenlo. Maar ook in de Koninklijke onderscheiding, waarbij hij tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd.

Markant en betrokken

Ook na zijn bestuurlijke periode bij de gemeente Groenlo bleef hij actief en bleef hij zich inzetten voor de gemeenschap. Groenlo - Oost Gelre - verliest met Leo Huurneman een markante en betrokken inwoner. Wij koesteren de herinnering aan wat hij voor Groenlo en voor ieder persoonlijk heeft betekend. Wij hopen dat dit ook tot troost is voor de familie en wij wensen hen alle kracht toe om dit verlies te verwerken.

Namens het college van B&W,

Annette Bronsvoort
Burgemeester van Oost Gelre

Leo Huurneman

Leo Huurneman als wethouder van Groenlo (foto in 1980 gemaakt door Henk Westerveld).