Regelingen voor gezinnen met een laag inkomen

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Veel kinderen zitten op een sport of bij een vereniging. Wil uw kind ook meedoen, maar is er weinig of geen financiële ruimte? Weet dan dat elk kind in Oost Gelre mee kan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor gezinnen met een laag inkomen.

Sport is goed voor gezondheid, leerprestaties, weerbaarheid, psychische en motorische ontwikkelingen. En voor sport geldt: jong geleerd is oud gedaan. De kans dat kinderen later voldoende bewegen is groter als zij daar al jong mee beginnen. Daarom vinden we het belangrijk dat elk kind mee kan doen.

Inwoners kunnen via de SDOA in aanmerking komen voor de kindregelingen

Deze regelingen maken het financieel mogelijk om kinderen tot 18 jaar mee te laten doen op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief vlak.  U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16 of sociaalteam@oostgelre.nl.

We zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Dit geeft gezinnen die niet in aanmerking komen voor de kindregelingen de mogelijkheid om toch mee te doen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Michiel Krabbenborg: m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.

meisje speelt tennis