Hartveilig wonen: vrijwilligers gezocht!

De gemeente Oost Gelre is ‘Hartveilig’. Bij een acute hartstilstand is de overlevingskans het grootst wanneer er binnen de eerste zes minuten zorg verleend wordt. Maar, een ambulance kan niet altijd binnen die zes minuten ter plaatse zijn. Hartveilig wonen speelt op die eerste belangrijke minuten in. Heeft u zich al aangemeld als vrijwilliger bij Hartveilig wonen?

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Bij een hartstilstand is snel en doeltreffend handelen in de eerste 6 minuten van levensbelang. Maar, het lukt een ambulance niet altijd om binnen die 6 minuten bij een slachtoffer te zijn. Daarom is Hartveilig wonen opgezet. Hiermee werken we met een netwerk van vrijwilligers en AED’s (automatisch externe defibrillators).

Hoe werkt Hartveilig wonen?

Hartveilig wonen is een netwerk van vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente Oost Gelre en getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Met een sms-bericht (of via de app) wordt de vrijwilliger gealarmeerd en verzocht naar het slachtoffer te gaan, al dan niet met een AED. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Hoe kan ik meehelpen?

Voor een hartveilig Oost Gelre hebben we u nodig! U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via www.hartveiligwonen.nl. Indien u een AED beschikbaar wil stellen voor Hartveilig wonen, kunt u dat ook via deze site aangeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hartveiligwonen.nl.

Logo Hartveilig Wonen AED Alert System