College voert haalbaarheidsonderzoek nieuwe locaties FCCL en SBL uit

Eschpark en omgeving waterzuivering komen als beste uit locatiestudie

Het college van B&W heeft opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar twee nieuwe locaties voor de huisvesting van de fietscrossclub FCCL en een 7-tal bloemencorsoverenigingen. De twee locaties die nu worden onderzocht zijn het Eschpark in Lichtenvoorde voor de FCCL en de locatie bij de waterzuivering aan de Boschlaan voor de bloemencorsoverenigingen. Wethouder Frank: “In de onlangs afgeronde locatiestudie komen deze plekken als beste uit de bus. We gaan nu de haalbaarheid op die plekken verder onderzoeken. Onderdeel van die haalbaarheid is uiteraard ook het gesprek met de buurt.”

De fietscrossclub FCCL en de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) hebben vorig jaar bij de gemeente de wens neergelegd voor een nieuwe locatie voor zowel een fietscrossbaan als een 7-tal hallen voor de bloemencorsoverenigingen. Beide initiatiefnemers zagen veel voordeel in een samenwerking hierin. Al gauw viel het oog op Flierbeek fase 3, aldus wethouder Frank. “Een locatie die tegemoet kwam aan de wensen van de verenigingen. Maar ook de voorkeur van het college kreeg vanuit de wens voor een gezamenlijke locatie.”

Objectieve criteria

In de gesprekken die volgden kwamen er bezwaren vanuit de buurt. Daarbij werd de oproep gedaan ook andere locaties te onderzoeken. Een oproep die ook de gemeenteraad aan het college richtte om andere locaties te onderzoeken, zowel voor de initiatiefnemers gezamenlijk op één locatie als los van elkaar. Wethouder Frank: “Voor deze studie hebben we objectieve criteria opgesteld om locaties te beoordelen. Dat leverde een top drie op van afzonderlijke locaties en één voorkeurslocatie voor  gezamenlijke huisvesting. We kiezen er nu voor om twee afzonderlijke locaties verder te onderzoeken op haalbaarheid: het Eschpark voor de FCCL en de omgeving waterzuivering Boschlaan voor de bloemencorsoverenigingen.”

Synergievoordelen

De gezamenlijk locatie op Flierbeek werd in belangrijke mate ingegeven door de voordelen die de samenwerking tussen FCCL en SBL oplevert. Dat wordt nu losgelaten, maar wethouder Frank ziet ook nieuwe kansen. “De FCCL zit op het Eschpark dicht bij andere sportverenigingen. Dat is op zich een prima clustering. En dat 7 bloemencorsoverenigingen dicht bij elkaar zitten levert in zichzelf al voordelen op in de onderlinge samenwerking. Hoe dan ook is duidelijk dat voor beide verenigingen de urgentie voor een nieuwe locatie hoog is. Ze vervullen een hele belangrijke rol in onze gemeenschap, dus is het belangrijk hen hierin goed te faciliteren.”

Schets fietscrossbaan Eschpark

Een schets van de mogelijke situering van de fietscrossbaan op het Eschpark
 

Schets bouwlocatie corso Waterzuivering

Een schets van de mogelijke situering van de bouwlocaties bloemencorso bij de Waterzuivering.

Onderzoek haalbaarheid

De komende maanden wordt de haalbaarheid van beide locaties verder onderzocht. Het  is een verdiepend onderzoek met betrekking tot de criteria die hebben geleid tot de locatiekeuze. Maar een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid is uiteraard ook het overleg met de omgeving. “We gaan direct na de zomervakantie het gesprek aan met de buurtbewoners, bedrijven en verenigingen over deze plannen.”

Informatie

Na de zomervakantie nodigen we omwonenden uit voor een eerste informatiebijeenkomst over dit haalbaarheidsonderzoek. Wie nu al vragen heeft kan die stellen via de mail naar m.krabbenborg@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer 0544-393535.

Het document van de locatiestudie vindt u hier: https://www.oostgelre.nl/nieuwe-locaties-fccl-en-sbl.