Gratis klimaatbomen voor bedrijven!

logo BomenwachtBomenwacht Oost Gelre daagt bedrijven op De Kamp en Lindebrook uit!

De winter is in aantocht – planttijd! Op initiatief van Bomenwacht Oost Gelre stelt de gemeente weer bomen beschikbaar vanuit de pilot Klimaat Klaor. Het gaat om 20 gratis bomen ter waarde van € 150. De aanplant van klimaatbomen draagt bij aan het vergroenen van bedrijventerrein De Kamp en Lindebrook. In januari heeft Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde al 3 klimaatbomen geplant. Welk bedrijf volgt?

Klimaatboom op bedrijventerrein

Op bedrijventerreinen vindt handel plaats. Dit vraagt vaak om veel bebouwing en verharding voor productie, opslag en parkeren. Tegelijk wil je als ondernemer opvallen voor je klanten, duurzaam ondernemen en personeel een prettige werkplek bieden. Dit kan door groen aan te planten. Zo draag je bij aan een groenere entree of een beschaduwde frisse plek voor de lunch. Tegelijk helpen bomen voor verkoeling op hete dagen doordat ze verdampen. Meer bomen beperken wateroverlast ook omdat ze meer water vasthouden. Ook kan het water bij de bomen de bodem inlopen. Daarnaast help je de natuur een handje in deze stenen jungle. Bomenwacht Oost Gelre daagt daarom bedrijven uit om een zogenaamde klimaatboom te planten!

Hoe werkt het?

Na aanmelding komen vrijwilligers van de Bomenwacht bij u langs voor vrijblijvend advies. Ze lichten de actie toe en denken met u mee welke boomsoort geschikt is. Ook kijken ze met u waar u de boom/bomen het beste kunt planten. Klimaat Klaor stelt gratis bomen, boompalen en watergeefbuizen beschikbaar ter waarde van € 150,- inclusief btw per boom. Plant u de bomen aan in bestrating? Dan is er nog eens maximaal € 100,- per boom beschikbaar voor de aanleg van een plantvak. De Bomenwacht regelt de bestelling en levering op uw adres. U hoeft alleen te zorgen voor de aanleg en het onderhoud. De actie loopt tot eind december dit jaar. Dus wees er snel bij!

Bomen planten bij bedrijven

Contact

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Adema van Bomenwacht Oost Gelre via 06 – 13 70 10 51.

Wat is Klimaat Klaor?

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Tot eind 2019 helpt Klimaat Klaor met het versnellen van mooie plannen uit het gebied die te maken hebben met vergroenen, ontstenen en het vasthouden van water in de natuur en landbouw, op bedrijventerreinen en bij jou als bewoner. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Tips, voorbeelden en meer informatie vind je op www.klimaatklaor.nl en www.weetvanwater.nl.

Klimaat Klaor