Goede 2e bijeenkomst grootschalige energieopwekking Oost Gelre

5 juli presentatie resultaten in Vragender

Op donderdag 5 juli presenteren we in zaal Overkamp in Vragender de resultaten van de bijeenkomsten over grootschalige energieopwekking. Tijdens deze bijeenkomsten op 14 en 31 mei is met inwoners,bedrijven en belangenorganisaties gesproken over de vragen: Waar willen we windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa? En onder welke voorwaarden? En wat kan de bijdrage van grootschalige besparing zijn, bijvoorbeeld door in één keer een hele wijk te verduurzamen?

Oost Gelre energieneutraal

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we zelf net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Dat opwekken moet dan wel duurzaam gebeuren. Dus met windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa. Dat is een forse opgave. Als voorbeeld hebben we het dan over 16 windmolens, 50 hectare zonnepanelen en inzet van biomassa. En nog steeds moeten we dan ook doorgaan met het besparen van energie en het opwekken van energie bijwoningen en bedrijven.

Bijeenkomsten op 14 en 31 mei

Tijdens de afgelopen twee bijeenkomsten ging het vooral over de voorwaarden en mogelijke locaties voor grootschalige energieopwekking. Maar ook over de mix van de verschillende type installaties. Plaats je bijvoorbeeld meer zonnepanelen, dan kun je met minder windmolens toe. Een aantal installaties voor biomassa levert in Oost Gelre ook al een flinke bijdrage aan duurzame energieopwekking. Je kunt dus op meer manieren aan hernieuwbare duurzame energieopwekking doen. Maar het doel blijft hetzelfde: Oost Gelre energieneutraal in 2030.

5 juli presentatie resultaten

Op 5 juli worden vanaf 19.30 uur in zaal Overkamp in Vragender de resultaten van de twee eerdere bijeenkomsten gepresenteerd. Resultaten die moeten leiden tot beleid en een uitvoeringsplan voor grootschalige energieopwekking in Oost Gelre. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden zou fijn zijn, via een mail naar energieneutraal@oostgelre.nl.

Informatie

Neem voor meer informatie een kijkje op https://www.oostgelre.nl/energieneutraal-oost-gelre. Daar vindt u onder andere ook de presentatie die gehouden is op de eerste twee bijeenkomsten (tabblad 'Documenten').

Logo Oost Gelre energieneutraal