Gezelligheid troef op Lichtenvoordse kermis

Verscherpt toezicht leidt tot aanhoudingen vanwege drugs - Burgemeester Annette Bronsvoort kijkt met een goed gevoel terug op de kermis in Lichtenvoorde. In aanloop naar de kermis vroeg de burgemeester aandacht voor de verleidingen die op de loer liggen voor jongeren, zoals alcohol, drugs of lachgas. Die boodschap is kennelijk overgekomen. Het extra toezicht van de politie, onze BOA’s en de inzet van ‘Iris in de buurt’ leverde een beeld op van een gezellige kermis zonder grote incidenten, aldus de burgemeester. “Maar ook twee aanhoudingen in relatie tot drugs. Niet leuk, maar wel een duidelijk signaal dat we dit niet willen.”

Ondanks de gezellige kermis mag de aandacht voor dit onderwerp dus niet verslappen, realiseert burgemeester Bronsvoort zich terdege. Het gebruik van alcohol en drugs blijft een belangrijk aandachtspunt. “In landelijke onderzoeken staan we sowieso hoog in de lijstjes van stevig alcoholgebruik. Ook krijgen we signalen dat het openlijk gebruik van drugs toeneemt in Oost Gelre. Dat blijkt niet of nog niet uit de cijfers die de politie bijhoudt over incidenten met drugs. Maar we moeten die signalen wel serieus nemen.”

Handhaving

Met name het drugsgebruik heeft aandacht van de politie, al kan burgemeester Bronsvoort daar niet over uitweiden. “Ik kan uiteraard niet ingaan op lopende onderzoeken. Maar tijdens de kermis heeft wel een speciaal team van de politie in burger toezicht gehouden op drugshandel en –gebruik door jongeren.” Dat heeft tot een tweetal aanhoudingen geleid in verband met het dealen en gebruiken van harddrugs. Daarnaast hielden onze BOA’s toezicht, onder andere op verstrekking van alcohol aan jongeren. Ze zagen dat de horeca streng controleerde op de leeftijdsgrenzen. Op straat zijn waarschuwingen uitgedeeld aan jongeren die alcohol dronken en kreeg 1 jongere een HALT verwijzing. Tijdens het verscherpte toezicht is niet geconstateerd dat er ook lachgas gebruikt of verhandeld is.

Preventie

De gemeente onderneemt door het jaar heen diverse acties in het kader van preventie. Zoals alcoholpreventieavonden op scholen en bij (sport)verenigingen. Maar ook trainingsavonden verantwoord alcohol schenken voor vrijwilligers. Ook worden mysterie-onderzoeken gehouden bij de horeca en supermarkten om te controleren op verkoop van alcohol aan jongeren onder 18. “In diverse overleggen met onze partners als politie, justitie, GGD en horeca staat alcohol- en drugsgebruik op de agenda en bespreken we casussen.”

Melding doen

Als het om handhaving gaat zijn politie en gemeente ook afhankelijk van meldingen van inwoners. Niet alleen als er sprake is van een drugskwekerij in een woning of schuur. Maar bijvoorbeeld ook de overlast van jongeren in de wijk als gevolg van alcohol of drugsgebruik. De burgemeester roept ook ouders op om over drugs en alcoholgebruik in gesprek te gaan met hun kinderen. “Het is goed om hier samen over te praten. Wat mag wel en wat mag niet? Welke afspraken kun je met je kind maken en welke voorbeeldrol heb je zelf?” Tips om dit gesprek aan te gaan staan o.a. op www.oostgelre.nl.

Samen verantwoordelijk

De aanpak van alcohol- en drugsgebruik door jongeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, benadrukt burgemeester Bronsvoort. “Het gaat om de gezondheid van onze kinderen, van de jongeren in Oost Gelre. We moeten daarin samen optrekken, zowel in de preventie als in de handhaving. Alleen op die manier kunnen we de nadelige gevolgen van alcohol- en drugsgebruik een halt toeroepen.”