Gewijzigde afvalinzameling op Hemelvaartsdag 21 mei

Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) wordt geen afval ingezameld in de gemeente Oost Gelre. De afvalinzameling van donderdag 21 mei vindt plaats op zaterdag 23 mei.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling om 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-klantcontactcentrum is gesloten op donderdag 21 mei en maandag 1 juni (tweede pinksterdag).

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

ROVA afvalophaaldienst