Gemeenteraad vergadert 26 én 27 mei

Dinsdag 26 mei staat een reguliere vergadering gepland van de raadscommissie. De agenda daarvoor staat in het Raadsinformatiesysteem. Er staan veel onderwerpen op de agenda. Daarom is besloten een extra vergadering te houden op de volgende dag, woensdag 27 mei.

De agenda voor de tweede vergadering gaat over begrotingen en jaarverslagen van de zogenaamde verbonden partijen van de gemeente. Verbonden partijen zijn de GGD, de Stadsbank, de Sociale Dienst Oost Achterhoek, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers., de Omgevingsdienst, de regio Achterhoek en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Alle stukken staan in het Raadsinformatiesysteem. De vergaderingen worden nog digitaal gehouden. U kunt er dus niet fysiek bij aanwezig zijn. Maar u kunt de vergadering wel digitaal volgen via onze website.