Gemeentelijke instemming verplicht voor graafwerkzaamheden netbeheerders

In de (openbare) ruimte in onze gemeente liggen veel kabels en leidingen; voor telecommunicatie, gas en elektriciteit. Netbeheerders (zoals Vitens, Liander en telecombedrijven) moeten regelmatig graafwerkzaamheden in de grond uitvoeren. Bijvoorbeeld om nieuwe leidingen aan te leggen, te verleggen of op te ruimen. Voor al die graafwerkzaamheden is instemming van de gemeente verplicht.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

Die instemming is geregeld in onze verordening AVOI. Daarin staat dat instemming verplicht is voor alle graafwerkzaamheden door netbeheerders. In de praktijk wordt echter voor de kleinere werkzaamheden (lasgaten en tracés tot 25 m) niet altijd een instemming aangevraagd. Daar willen we verandering in brengen.

Vanaf 1 maart 2021 extra toezicht op aanvragen instemming

De AVOI is vastgesteld in alle gemeenten in de Regio Achterhoek. We hebben nu regionaal afgesproken dat we beter gaan toezien op het aanvragen van instemming. In Oost Gelre starten we daar op 1 maart mee. We controleren dus of netwerkbeheerders instemming hebben aangevraagd voor hun werkzaamheden, ook voor de kleinere. Pas als we instemming hebben verleend, mogen ze starten met de werkzaamheden. Door deze regionale afspraak dragen we meer uniformiteit en duidelijkheid uit.

Een glasvezel kabel