Gemeentebelastingen en Wet WOZ > Aanslag gemeentebelastingen

Eind deze week valt de aanslag gemeentebelastingen weer in de bus. Op de achterzijde van het aanslagbiljet staat veel informatie. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar de gemeente. Vaak geeft een korte toelichting al veel duidelijkheid.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In de Wet WOZ staat dat de gemeente jaarlijks nieuwe waarden moet vaststellen voor alle panden binnen de gemeente. Peildatum voor belastingjaar 2019 is 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor vaststelling van diverse belastingen, zoals bijvoorbeeld de onroerendzaakbelastingen.

Bezwaar

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde nauwkeurig. Als u van mening bent dat deze niet klopt, kunt u dit via een bezwaarschrift gratis aan ons kenbaar maken. Uiteraard kunt u ook eerst een afspraak maken met ons om samen naar de WOZ-waarde te kijken. We gaan dan kijken of er een mogelijke oplossing is.

Vragen

Heeft u vragen over uw belastingaanslag? Dan kunt u direct contact opnemen met het team Belastingen van de gemeente Oost Gelre:

Wist u dat?

No-cure-no-pay-bureaus bieden via advertenties aan een bezwaarprocedure gratis te doen. Echt gratis is dit niet, omdat de gemeente moet betalen voor de proceskosten. Er blijft dan minder geld over voor alle  andere doelen van de gemeente. Uw eigen bezwaar krijgt alle aandacht van de gemeente en is echt gratis!