Gebruikskosten AED declareren bij Witte Kruis

Vanaf 1 januari kunnen gebruikskosten van een AED gedeclareerd worden bij de regionale ambulancedienst (Witte Kruis).

In onze gemeente hangen AED’s op veel verschillende plekken. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis, in scholen, bedrijven, winkels en soms ook bij particulieren. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen.

AED gebruiksklaar maken na reanimatie

Als een AED gebruikt is, moet de eigenaar onder andere de elektrodenpads vervangen. Sinds 1 januari kan de eigenaar de kosten voor het gebruiksklaar maken van de AED na een reanimatie declareren bij het Witte Kruis. Dat hoeft dus niet meer via de zorgverzekering van de patiënt.

Welke kosten kunt u declareren?

De kosten die rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED voor een reanimatie:

  • vervangen van de elektropads
  • uitlezen van de AED
  • batterij, als deze elke keer na inzet van de AED vervangen  moet worden
  • gebruiksklaar maken van de AED

Kosten die niet in aanmerking komen:

  • verbruiksartikelen die over datum zijn
  • verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij)
  • overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten

Declaratieformulier

De gemeente Oost Gelre valt onder de regio Noord-Oost Gelderland. Kosten voor gebruik van een AED kunt u declareren bij het Witte Kruis. U vindt het declaratieformulier via de volgende link:

https://www.wittekruis.nl/nl-nl/burgerhulpverlening/vergoeding-verbruiks...

AED