Gaat jouw kind naar het voortgezet onderwijs? Praat samen over alcohol en tabak!

Het schooljaar is begonnen. Veel kinderen gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe ga je het gesprek hierover aan met je kind?

NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’

logo Nix18Uit onderzoek blijkt dat je als ouder veel invloed hebt op het alcoholgebruik en rookgedrag van je kind. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders beginnen later met drinken en ze drinken minder. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen.

Praten met je kind

Met een puber praten over alcohol en roken kan best lastig zijn. Hoe ga je bijv. om met vragen van je kind? Wat zeg je tegen je kind als je zelf (wel eens) rookt of drinkt? Wat spreek je samen af over alcoholgebruik en roken? En wat doe je als je kind zich niet aan de afspraken houdt?

  • Tips en voorbeeldgesprekken vind je op www.nix18.nl en www.helderopvoeden.nl.
  • Vragen kun je ook stellen aan preventiewerkers Armida Panka en Margriet de Winkel van Iriszorg Preventie (preventie@iriszorg.nl) of de jeugdverpleegkundige van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (088) 443 31 01).

Vragen over de puberteit?

Kijk eens op www.ggdnog.nl/12jaar. Daar vind je naast informatie over alcohol en roken, ook informatie over andere thema’s die spelen in de puberteit, zoals weerbaarheid, pesten, de lichamelijke en seksuele ontwikkeling, slaap en social mediagebruik.

iemand die gebaar maakt om geen flesje alcohol en sigaret aan te nemen