Fieldlab evenement op Besselinkschans

Maximaal 10.000 bezoekers toegestaan

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat op 1 mei aanstaande een Fieldlab evenement wordt gehouden in de Besselinkschans. De organisatie is, onder aansturing van Fieldlab, in handen van de Feestfabriek. Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt de belangrijke bijdrage die het evenement levert aan het weer open gaan van de samenleving. “Maar ik voel uiteraard ook de verantwoordelijkheid om dit evenement op een zorgvuldige en veilige manier te laten organiseren.”

Opengaan samenleving

Sinds begin dit jaar vinden in ons land Fieldlab evenementen plaats, ondersteund door de Rijksoverheid en wetenschappelijk begeleid. Fieldlab verzamelt data over een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen in een coronasamenleving. Burgemeester Bronsvoort: “Dat geeft inzicht in welke combinatie van maatregelen de beste bescherming biedt. En uiteindelijk ook inzicht in het weer verantwoord opengaan van onze samenleving.”

Perspectief bieden

De burgemeester onderschrijft het belang van dit testevenement. “Op deze manier wordt gewerkt aan een perspectief voor ons allemaal. Het is mooi dat Oost Gelre daar als evenementengemeente een bijdrage aan mag leveren. En ook mooi dat de Feestfabriek invulling mag geven aan dit evenement. De ervaring die we samen al vele jaren hebben in het organiseren van de Zwarte Cross komt ons hierbij goed van pas.”

Waarborgen veiligheid en gezondheid

Zeker tegen de achtergrond van de coronacrisis voelen zowel de organisatie als de gemeente  zich meer dan ooit verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en zeker van de omgeving. De wetenschappelijke begeleiding van het evenement en de strenge voorwaarden die er aan worden gesteld moeten daar waarborgen voor bieden. “Zoals gezegd, ik heb daar vertrouwen in, maar zal er ook nadrukkelijk op toezien.”

Fieldlab en Feestfabriek werken samen aan het Startschotgala

  • Meer informatie over Fieldlab vindt u op www.fieldlabevenementen.nl.
  • De Feestfabriek communiceert over het evenement via www.startschotgala.nl.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Vragen aan de gemeente over het evenement kun u stellen via een mail aan v.lette@oostgelre.nl of via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Binnenkort volgt via www.oostgelre.nl meer informatie over hoe het evenement georganiseerd wordt en welke (verkeers)maatregelen dan van kracht zijn.

 

fieldlab