Even voorstellen: Klimaat Klaor

Door klimaatverandering nemen extremen in het weer toe. Niet alleen is er soms teveel water; er komen ook meer periodes met hitte en droogte. Ook het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde heeft steeds meer te maken met klimaatverandering. Daarom zijn Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland en LTO Noord – Oost Achterhoek gezamenlijk de pilot Klimaat Klaor gestart.

Klimaat Klaor is een vervolg op de succesvolle Dag van de Sneeuwbal die in 2017 werd gehouden. Het gebied rond Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender staat bekend vanwege haar mooie landschap, evenementen zoals de Zwarte Cross en prachtige fietspaden. Maar ook om haar hoogteverschil en weersextremen. Droogte en wateroverlast wisselen elkaar af en het veranderende klimaat vraagt om een actieve houding. Daarvoor is gebiedsmakelaar Richard Trenning aangesteld.

Een klimaatvriendelijk gebied richting de toekomst

Vanuit de pilot wordt samengewerkt aan water- en klimaatbewustzijn. Doelgroepen zijn onder andere de inwoners (met het oog op het vergroenen van hun tuin), ondernemers op de bedrijventerreinen, het onderwijs en agrariërs. Tegelijkertijd start een zoektocht naar snelle, concrete acties en (voorbeeld)projecten. Initiatieven die het gebied nog mooier maken om er te wonen, werken en recreëren. En die gaan bijdragen aan een duurzaam klimaatvriendelijk gebied richting de toekomst.

Op zoek naar de energie in het gebied

Gebiedsmakelaar Richard Trenning nodigt iedereen in het gebied van harte uit om mee te doen: “We zijn op zoek naar de energie in het gebied. Welke mooie plannen heb jij als bewoner, ondernemer, agrariër of organisatie op het gebied van groen, water, bodem en klimaat? Waar kunnen we functies zo slim mogelijk combineren? Graag ondersteunen we je daarbij! We hebben allemaal een aandeel in de ontwikkeling van het gebied richting een klimaatvriendelijke toekomst. Dus laat je horen en neem contact op. Als je vandaag belt, heb je morgen een gesprek met me!”

Foto Richard Trenning
Richard Trenning

Meer informatie

Via onze gemeentepagina’s en deze website gaan we de komende tijd meer nieuws laten zien vanuit de pilot. Op de pagina Klimaat Klaor staan mooie en praktische voorbeelden. Richard Trenning is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl.

____________________________________________

Klimaatvriendelijke tuin? Laat je inspireren met het nieuwe handboek!

Een klimaatvriendelijke tuin. Hoe doe je dat? Om tuinbezitters te inspireren is het handboek 'De Watervriendelijke tuin' uitgegeven. Deze kan gebruikt worden door medewerkers van tuincentra, maar is net zo interessant voor de nieuwsgierige inwoner. Het handboek geeft leuke voorbeelden hoe je je tuin kunt vergroenen en hoe je daarin slim met water om kunt gaan.

Het handboek is een uitgave van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW en Tuinbranche Nederland. Het handboek is te downloaden via de website www.tuinbranche.nl.

Illustratie van een sneeuwbal met daaronder de tekst Klimaat Kloar