Enquête aardgasvrij wonen

Wat vindt u van de overstap naar aardgasvrij wonen?

Wij willen graag weten hoe u, als inwoner van Oost Gelre, aankijkt tegen de overstap naar aardgasvrij wonen. Wat vindt u ervan om in de toekomst geen aardgas meer te gebruiken? Wat zijn volgens u kansen? En ziet u belemmeringen? Wilt u dat uw woonwijk als eerste van het aardgas afgaat of juist niet? Laat het ons weten en vul de (online) enquête in.

Alle gebouwen in Nederland aardgasvrij in 2050

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord hebben we daarom afgesproken dat gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen

Hiermee maken gemeenten het tijdpad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af? De resultaten van de enquête gebruiken we bij het opstellen van die Transitievisie Warmte.

Invullen van de enquête kan t/m 12 maart

Ga daarvoor naar http://bit.ly/aardgasvrijwonenOG. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Wilt u de enquête liever op papier invullen? Vraag dan een papieren versie aan via (0544) 39 35 35.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Marleen Brus, tel. (0544) 39 34 49. Of stuur een mail naar m.brus@oostgelre.nl.

Brandend gaspit van een gasfornuis