Een bouwstop, wat houdt dat in?

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Op grond van artikel 5.17 van de Wabo kan een toezichthouder een bouwstop opleggen. Daarmee leggen we illegale bouw- of sloopwerkzaamheden stil.

We kunnen een bouwstop opleggen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld:

  • bouwen in afwijking van, of zonder een omgevingsvergunning;
  • bouwen in afwijking van de voorschriften uit de Bouwverordening en/of het Bouwbesluit;
  • slopen in afwijking van, of zonder een omgevingsvergunning;
  • er door de werkzaamheden gevaar dreigt voor de gezondheid of veiligheid van de leefomgeving.

Het staken van de werkzaamheden voorkomt dat de illegale situatie in ernst en omvang toeneemt.

Handreiking Bouwstop

De gemeente Oost Gelre heeft een handreiking Bouwstop samengesteld. Daarin kunt u lezen wat de bouwstop precies inhoudt, wat de consequenties (kunnen) zijn en wat u kunt doen om de illegale situatie te beëindigen. Deze vindt u op de pagina Handhaving illegale bouw of illegaal gebruik.

Twee bouwvakkers werken aan een fundering