Droogte in Oost Gelre: zelfs de NOS was op bezoek!

Samen aan zet voor een klimaatvriendelijke omgeving

De droogte houdt nu al lange tijd aan. We leven op dit moment in een van de droogste en warmste regio’s van het land. Reden voor de NOS om afgelopen donderdag 1 augustus af te reizen naar de Achterhoek. Zij maakten een korte reportage in Oost Gelre voor het NOS Journaal. Die landelijke aandacht is bijzonder. De omstandigheden laten tegelijk ook zien dat we de gevolgen van klimaatverandering steeds beter gaan merken. En dat we samen aan zet zijn om daar zo goed mogelijk mee om te gaan!  

De aanhoudende droogte is goed te zien in het Zwillbrocker VenKlimaatverandering… In eerste instantie klinkt dit als een ‘ver-van-je-bed-show’. Maar juist hier in de omgeving merken we de gevolgen heel concreet! Kijk maar eens naar de bomen die blad laten vallen en versneld hun schors loslaten. Of de schapen in het Beekdal die extra voer krijgen. Het gras is dor en dus halen ze er geen voeding meer uit. De gewassen op de akkers hebben het zwaar. Het maïs staat er verdroogd bij en groeit niet meer. Het Zwillbrocker Ven staat zo goed als droog (zie foto). En ook kwetsbare mensen, de ouderen en jonge kinderen, hebben extra last van de hitte. Maar eigenlijk wordt bijna iedereen er letterlijk een beetje moe van.

Het weer in de war: van wateroverlast en storm naar extreme droogte

Code geel, code oranje en code rood. Het komt steeds vaker langs. Wat is er aan de hand? Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met weersextremen. Kijken we even terug naar Oost Gelre, dan denken we aan de extreme regenval vorig jaar september. Lichtenvoorde stond voor de zoveelste keer onder water. Het werd uiteindelijk een erg natte winter. Daar kwam extreme sneeuwval in december bij. In januari was er vervolgens een flinke storm, met spectaculaire beelden op televisie. Ook in Oost Gelre waaiden er verschillende bomen om. En dan nu op dit moment is er sprake van extreme hitte en droogte. 

Omdenken: klimaatverandering als kans

De mens heeft een grote rol in de oorzaken van klimaatverandering. Daar zijn wetenschappers wel over uit. Gelukkig kunnen we zelf op kleine schaal ook dingen doen en naar kansen kijken! De fietstunnel bij de Vragenderpoort in Lichtenvoorde is hiervan een mooi voorbeeld. Die stond al vaker onder water. Nu is met dank aan de vele jonge en oudere vrijwilligers uit Vragender een toepasselijke onderwaterwereld tevoorschijn gekomen. Een unieke verbeelding van de nare werkelijkheid. Op een ludieke manier proberen we iedereen zo op een andere manier te laten kijken naar de omgeving.

De beschilderde fietstunnel is met blacklight verlicht en dat geeft een bijzonder effect

We gaan voor een groene en gezonde leefomgeving

Als gemeente zetten wij in op een groene, leefbare en gezonde omgeving. Een paar voorbeelden: In Groenlo knappen we de omgeving van de gracht op. En in Lichtenvoorde hebben we de groene longen zoals het Wentholtpark, Flierbeek en Beekdal versterkt. Ook zijn we in beide plaatsen met de ondernemers bezig om de winkelstraten te vergroenen. Groen neemt water op en geeft verkoeling en schaduw. En ook voor de dieren is het goed. We geven de vogels meer plek! In het buitengebied maaien we de bermen bewust twee keer per jaar. Zo hebben de insecten, zoals bijen en vlinders, het er ook fijn. Dat is weer belangrijk voor onze voedselvoorziening, want het zijn belangrijke bestuivers!

De watertafel: het goede voorbeeld!

We proberen als gemeente niet alleen het goede voorbeeld te geven. We willen jullie, de inwoners, ook laten zien wat jullie zelf kunnen betekenen! Met de pilot Klimaat Klaor bijvoorbeeld. We zetten daarvoor ook de watertafel in. Dit is een interactieve ‘speeltafel’ voor kinderen. Hiermee kun je de inrichting van de stad namaken. Stenen en bebouwing zorgen ervoor dat er sneller problemen zijn door teveel water. Maar als je plaats maakt voor groen of waterdoorlatende materialen gebruikt, dan zakt het water sneller de bodem in. En dan is er geen wateroverlast!

Kinderen leren spelenderwijs hoe wateroverlast voorkomen kan worden

Verbeter de leefomgeving: begin bij jezelf!

Een groot deel van het grondeigendom in onze gemeente is in particulier bezit. Als iedereen iets doet maken we Oost Gelre nóg klimaatvriendelijker. Houd het klein en kijk wat jij kunt doen! Hoe ziet jouw tuin eruit? Kan er niet wat meer groen in door stenen eruit te halen? Of vang water op met een regenton en (her)gebruik het water als je het nodig hebt! Alle kleine beetjes helpen. En wist je dat groen ook bijdraagt aan je woongenot? Er is bewijs dat mensen blijer zijn in een groene omgeving! Laat er dus geen gras over groeien en doe mee!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie eens op www.klimaatklaor.nl of www.weetvanwater.nl !